Jeugdbeleid moet worden gewijzigd

Er moeten wijzigingen komen in het jeugdbeleid, vindt minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J). Volgens de bewindsman moeten er nieuwe beleidsinzichten ontwikkeld worden voor de jeugd. Bovendien moet er nog een profiel ontwikkeld worden voor jeugdzaken.

Al langer dan twee jaar zijn er geen jeugdparlementsverkiezingen georganiseerd. Ook de COVID-19-pandemie heeft voor heel wat oponthoud gezorgd. Het ministerie streeft ernaar om deze verkiezingen eind dit jaar of uiterlijk begin 2023 te houden. Volgens de minister zijn de voorbereidingen in volle gang.

De bedoeling is dat er digitale verkiezingen worden georganiseerd om de kosten te drukken. Volgens de vorige minister van AW en J, Rishma Kuldipsingh, lagen de kosten voor het organiseren van de verkiezingen rond de SRD 5 miljoen.

Voor minister Mac Andrew is het belangrijk, dat dit instituut weer activiteiten gaat ontplooien voor de jongeren. De bewindsman geeft verder aan, dat hij moet natrekken als de jeugdparlementariërs nog worden uitbetaald. Minister Mac Andrew gaat ervan uit dat dit nog het geval is. Ook zal de AW en J-topman nagaan hoe de jeugdparlementariërs de afgelopen jaren zijn ingezet. Op papier is Kelvin Koniki nog steeds de voorzitter van deze organisatie.

Source