Is er een schroefje los?

Bij iedereen leeft min of meer de gedachte dat wanneer je bedriegt, liegt, corrumpeert, oplicht, steelt of op welke andere manieren dan ook je oneerlijk en onverantwoordelijk bezig bent, je leven daardoor moeilijk zal worden. Velen geloven zelfs dat karma zulke slechteriken op gepaste wijze zal zuiveren. Niets nieuws toch? Wat mij echter wel verbaast, is dat vooral politieke ambtsdragers zich gedragen en handelen alsof deze natuurwetten niet voor hen gelden of alsof macht en geld die kunnen afkopen.

Bovendien willen ze ook nog doorbetaald worden na afloop van hun functie, omdat ze naar eigen zeggen geen zekerheid meer zouden hebben vanwege hun politieke kleur. En het gaat hierbij vooral om goed geschoolde slechteriken. Is dit niet verbijsterend? Het gebrek aan zekerheid heeft niets uit te staan met hun politieke kleur, maar met hun corruptieve, asociale en ongewenste handelen, terwijl belastingbetalers dit alles moeten betalen. Is dit geen openlijke diefstal?

Onderwijssysteem
Misschien heeft het onderwijssysteem gefaald. Want uiteindelijk is het doel hiervan dat je alle beschikbare informatie goed kan beoordelen en interpreteren om de juiste conclusies te kunnen trekken. En het is meer dan duidelijk dat politieke ambtsdragers over het algemeen dit vermogen missen. Ook bij de massa is dit te merken. Hoe anders worden steeds dezelfde bedriegers als leiders gekozen? Of misschien ligt het aan het stamhoofdig denken, waarbij leiders worden aanbeden, zogenaamde ‘follow-the-leader’ mentaliteit. Dit is per definitie een vorm van satanisme: “Gij zult geen andere Goden voor Mijn aangezicht hebben” (Exodus 20:3). Hieronder moeten tevens worden verstaan afgoden van macht, geld en invloed.

Duivels paradijs
In elk geval leidt zo een ontwikkeling meer naar een duivels paradijs. Hoe zou zo een duivels paradijs eruitzien? Waarschijnlijk als eentje waarin wanorde, armoede, corruptie, diefstal, inflatie, devaluatie, voedselschaarste, criminaliteit, prostitutie, geen of gebrekkige gezondheids-, onderwijs- en andere infrastructurele voorzieningen en straffeloosheid heersen.

Terwijl anderzijds politieke ambtsdragers en hun jaknikkers baden in weelde en openlijk kunnen liegen, bedriegen en stelen, waarbij het volk dit lijdelijk toestaat. Waar is de logica? Misschien is die er wel, maar dan met nadruk op de laatste lettergreep. Dat geldt ook voor de trias politica. Goed bestuur is hier een vies woord en je wordt opgepakt als je de situatie door deze bril bekijkt. Bijna lijkt het alsof ik het over Suriname heb toch, waar men nog steeds niet snapt dat ontwikkeling niet mogelijk is zonder dit zogenaamde vieze woord te zuiveren van blaam.

Hemels paradijs
Suriname is een hoofdstuk apart. Stel dat er daar goed bestuur bestond, dat corruptie was aangepakt en dat de gestolen gelden waren opgespoord, dan zou het daar goed toeven zijn, als in een hemels paradijs. Misschien is er bij sommige van deze politici een schroefje los. Wie zal het weten?

Dr. Roy I Bhikharie, PhD
Eerst het Volk, dan de Rest

Generated by Feedzy