Invoering BTW mogelijk in aangepaste vorm

De Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) waarvan de invoering met zes maanden is vooruitgeschoven naar 1 januari 2023, zal mogelijk in een aangepaste vorm worden doorgevoerd.

In het programma “Retrospectie” op LIM radio zondagmiddag zei president Chandrikapersad Santokhi, dat hij binnenkort een presidentiële commissie zal instellen om de BTW-kwestie voor hem te trekken.

Het huidig wetsvoorstel BTW schijnt niet het nodige draagvlak te hebben van de vakbeweging en het bedrijfsleven. Zowel vakbeweging als het bedrijfsleven zeggen niet betrokken te zijn geweest bij het concipiëren van het wetsvoorstel BTW zoals dat nu op tafel ligt.

President Santokhi zei, dat de presidentiële commissie, die hij binnenkort voornemens is te installeren, een breed draagvlak zal hebben met daarin naast de financieel- en belastingdeskundigen ook vertegenwoordigers van de vakbeweging en het bedrijfsleven zitting in zullen hebben. Het is dus mogelijk, dat het BTW-voorstel dat thans op tafel ligt in een aangepaste vorm zal worden ingevoerd. 

De president merkte ook op, dat de persoon die aan het huidig BTW voorstel heeft gewerkt aangegeven heeft dat die gebaseerd is op zijn persoonlijke visie. Zowel de regering als de Nationale Assemblee waren gereed om de ontwerpwet BTW goed te keuren.

Na afstemming met het IMF heeft de regering echter besloten de invoering van BTW met zes maanden vooruit te schuiven. De negatieve effecten van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, drukt extra zwaar op de economie en de bevolking, vandaar het besluit om de invoering van BTW vooruit te schuiven. Met het uitstel van de invoering van BTW ontstaat er ook meer ruimte voor een goede voorbereiding.

SS   

Source