Internationale Dag tegen Straffeloosheid van Misdaden tegen Journalisten

Door de Verenigde Naties is 2 november ingesteld als Internationale Dag tegen Straffeloosheid van Misdaden tegen Journalisten. De Stichting 8 december 1982 spreekt op deze dag internationale solidariteit uit met journalisten en democratische personen van alle landen, die zich inzetten tegen de cultuur van straffeloosheid en voor gerechtigheid. Journalisten zijn onmisbaar voor een geïnformeerde en vrij denkende samenleving. Misdaden tegen journalisten hebben geen ander doel dan het desinformeren en intimideren van de burgerbevolking, om zo de waarheid onder de mat te vegen.

De Stichting 8 december 1982 vraagt dit jaar bijzondere aandacht voor de slotfase van het hoger beroep in het strafproces inzake de decembermoorden. Vijf journalisten, Bram Behr, André Kamperveen, Leslie Rahman, Jozef Slagveer en Frank Wijngaarde waren slachtoffer van de folteringen en moorden van 8 Decembermoorden. De radiostations ABC en Radika, en de drukkerij van het dagblad De Vrije Stem werden door de dictatuur in brand geschoten. De brandweer werd verboden te blussen. In 1983 werd het decreet B-10 uitgevaardigd dat alle geschriften, uit binnen- en buitenland, die de machthebber niet zinde verbood.

De burgerbevolking werd monddood gemaakt, geïsoleerd en angst aangejaagd. De OAS mensenrechtencommissie (1983) sprak over ‘terroristische methoden’. Prof. John Dugard kwalificeerde, naar aanleiding van een vraag van het Amsterdams Gerechtshof, de folteringen en moorden van 8 december 1982 als misdrijven tegen de menselijkheid, internationale misdrijven. Terwijl de toenmalige dictator Desi Bouterse de Surinaamse bevolking op de televisie een verklaring, vol overtuiging, dat de slachtoffers ‘op de vlucht zijn neergeschoten’, vertelde hij veel later in de ‘waarheidsvinding’ geïnitieerd door de broer van de vermoorde John Baboeram, Sandew Hira, dat hij wist dat het ‘nonsens’ was en het toch heeft voorgelezen.

Het Surinaamse volk werd bedrogen! Dat geld ook voor de valse beschuldiging dat de slachtoffers een coup zouden plegen. Vandaag brengt de Stichting 8 december 1982 ook in herinnering de moedige brief van de Orde van Advocaten aan de militaire machthebber, die op 2 november 1982 was gedateerd. In deze brief werd kritiek geleverd op de totalitaire weg waar de dictatuur voor koos, en werd een pleidooi gehouden voor de democratie en het recht. De Orde van Advocaten zou op 8 december 1982 worden onthoofd. De Stichting 8 december 1982 is de overtuiging toegedaan, dat naast het strafproces, ook andere vormen van gerechtigheid duurzaam moeten worden ontplooid.

Generated by Feedzy