INTENSIEF TRIPARTIET OVERLEG VOOR SOCIAAL AKKOORD

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto: Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken

Er zijn voorstellen ingediend door de vakbeweging over hun zienswijze ten aanzien van het Herstelprogramma.

De nadruk werd daarbij vooral gelegd op wat zij graag gerealiseerd zouden willen zien in het kader van koopkrachtversterking. “We hebben daar uitgebreid over gesproken. Het is wederom een bewijs dat de regering niet alleen wil regeren, maar in gezamenlijkheid met betrokkenheid van de vakbeweging”, zegt Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, tevens waarnemend voorzitter van de Raad van Ministers (RvM).

Komende vrijdag worden de gesprekken voortgezet om de aandachtspunten verder uit te diepen.

Deze week worden ook de gesprekken met het bedrijfsleven opgestart. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit zal leiden tot een sociaal akkoord via een tripartiet overlegmoment. Wij hopen natuurlijk dat de vakbeweging, het bedrijfsleven, de overheid, elkaar kan vinden in de weg vooruit”, aldus Ramdin. Hij zegt dat door partijen hetzelfde doel wordt onderschreven. “Dat we een goed leven willen voor elke Surinamer. Zowel in termen van welzijn, als in termen van hun welvaart.”

Het bereiken van een sociaal akkoord is heel erg belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking brengt hoe het verder moet met aangelegenheden de vakbeweging en het bedrijfsleven rakende. Deze gezamenlijke visie van het kabinet, de vakbonden en het bedrijfsleven is van essentieel belang voor samenleving, de economie en de overheidsfinanciën.

UNITEDNEWS

Post Views: 32

Source