Inheemse organisaties, actiegroepen, leiders en ex-strijders bundelen zich

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 6 augustus is er op initiatief van Inheemse ex-strijders een bijeenkomst gehouden te Redi Doti in het district Para, waarbij een aantal Inheemse organisaties, leiders en strijders waren uitgenodigd in verband met een heet hangijzer de Inheemse volken van Suriname betreffende, namelijk de grondenrechtenkwestie.

De bijeenkomst had als thema “Bundeling”, dat het doel van de meeting uitstraalde, namelijk om door bundeling de grondenrechtenstrijd in eenheid verder te voeren.

Tijdens de bijeenkomst heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) informatie verschaft over de stand van zaken betreffende de conceptwetten die bij de Nationale Assemblee liggen.

Ook ex-strijders, de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS), de Actiegroep 9 Augustus, en diverse andere personen uit diverse dorpen voerden het woord.

De bijeenkomst werd afgesloten met een krachtige slotverklaring waarin onder andere is benadrukt dat de grondenrechtenstrijd onder leiding van VIDS volledig wordt ondersteund, dat het Kaliña & Lokono Vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten onverkort en onverminderd moet worden uitgevoerd, en dat de onderlinge samenwerking en communicatie opgevoerd zal worden.

Slotverklaring van de bijeenkomst “BUNDELING”

06 augustus 2021, Redi Doti

Wij, participanten van de bijeenkomst “Bundeling” gehouden te Redi Doti, op 6 augustus 2021:

In overweging genomen hebbende:

– De eeuwenlange strijd die wij als Inheemse volken strijden voor onze collectieve rechten als de oorspronkelijke volken van dit land;
– De offers en slachtoffers die deze eeuwenlange strijd aan ons als Inheemse volken heeft gekost waarbij we de leiders die ons zijn voorgegaan, eren en de nodige erkenning geven;
– Het Vredesakkoord van 1992;
– Het Kaliña & Lokono vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten tegen de Staat Suriname, om de internationaal erkende mensenrechten van Inheemse volken ook in Suriname wettelijk te erkennen;
– De niet aflatende pogingen om onze voorouderlijke woon- en leefgebieden van ons af te pakken, te vervuilen, te verhandelen,
– Onze collectieve vastberadenheid om onze rechten erkend te krijgen en om onze dorpen te beschermen en verdedigen;
– De spirituele kracht die wij putten uit onze cultuur en tradities;

Besluiten plechtig:

1. De grondenrechtenstrijd onder leiding van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), ons Instituut van het Traditioneel Gezag der Inheemse volken in Suriname, volledig te ondersteunen;
2. Te eisen dat het Kaliña & Lokono vonnis volledig en onverwijld wordt uitgevoerd;
3. Dat de minimale standaarden op het gebied van de collectieve rechten van Inheemse en Tribale Volken zoals vervat in de conceptwetten Collectieve Rechten die momenteel bij de Nationale Assemblee in behandeling zijn, onverminderd worden gehandhaafd. We nemen met niets minder genoegen!
4. Dat we niet zullen schromen om met alle ten dienste staande legale middelen de grondenrechtenstrijd te ondersteunen;
5. Dat we kennis hebben genomen van een zeer recente inbreuk op de grondenrechten van onder andere Alfonsdorp, en zichtbare ondersteuning aan Alfonsdorp zullen geven;
6. Dat we deze Bundeling zullen voortzetten en verdiepen, onder andere middels intensievere interne communicatie, gezamenlijke activiteitenplanning en hechtere samenwerking.

Unaniem aangenomen te Redi Doti, district Para

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Source