Inheemse jongeren radeloos over klimaatverandering en gevolgen voor dorpen

Jongeren van verschillende inheemse dorpen in Marowijne zijn radeloos vanwege de klimaatverandering en de gevolgen daarvan op hun dorpen. Zij hebben hun pijnpunten verwoord in een petitie die is overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee en minister Silvano Tjon-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). In hun petitie geven ze aan dat er heel veel erosie is aan de kust van de dorpen Pierrekondre, Tapoekoe, Erowarte, Bigiston en Galibi.

“Verlies van ons land door erosie is een hele grote bedreiging voor het voortbestaan van onze dorpen,” is een van de punten. Verder geven zij aan dat het water meer stijgt dan normaal, omdat het ook veel meer regent. Dit is één van de manieren waardoor de gevolgen van klimaatverandering duidelijk merkbaar zijn. De petitionarissen hebben verder opgenomen:
– Er is vindt ook meer landverlies plaats.
– Bij de grote droge tijd wordt het weer ook heter. Planten verdragen die hitte niet.
– Die dieren die in de savanne wonen kunnen in de droge tijden niet aan water komen.
– Vissen gaan dood als dat water uitdroogt. Dan zijn er geen vissen meer in de zwampen. Waar mensen gewend zijn een bepaalde soort vis te vinden zal deze wegtrekken en niet meer te vinden zijn.
– Ook de landbouw gaat achteruit en misschien had je niet zoveel regen verwacht. Te veel regen vernietigt de cassavewortels in de bodem.

Aan de parlementsvoorzitter hebben ze duidelijk gemaakt dat zij zoeken naar oplossingen. “Wij zijn schoolgaande jongeren en onze dorpsbesturen rekenen op ons, als jonge kaders,” schrijven zij.

Verder verduidelijkten de inheemse jongeren dat zij veel goede voorbeelden hebben gezien in de andere gebieden van het land, en vragen daarom aan de voorzitter voor ondersteuning aan hun dorpen. Zij willen vooral inspraak hebben, omdat volgens hun meestal er zogenaamde oplossingen worden bedacht door mensen uit de stad, die niet weten wat werkt en of niet.

“Onze dorpelingen en dorpsbesturen zijn zelf ook deskundigen. We hebben traditionele kennis. We willen zelf oplossingen maken, natuurlijk wel met technische ondersteuning. Dat is wat we vragen. We horen dat er zoveel miljoenen zijn voor klimaatverandering, maar niets daarvan zien we terug in onze dorpen,” staat in de petitie.

Excursie
Deze bezoeken aan de parlementsvoorzitter en de ROM-minister werden afgelegd als onderdeel van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Policy Advocacy Plan on Climate change, welke wordt gecoördineerd door VIDS in partnerschap met de Indigenous Livelihood Enhancement Partners. Dit is een project over klimaatverandering die door de ‘apprentices’ Shylina Lingaard en Idris Fredison werd ingediend als eindresultaat van hun training in 2021. Binnen dit project kregen deze jongeren de mogelijkheid om een excursie voor inheemse jongeren van alle acht inheemse dorpen in Marowijne te organiseren op 2 en 3 mei.

Tijdens deze excursie hebben de jongeren op 2 mei hun eerste stop gehad bij Bureau VIDS om nader kennis te maken met het werk en het team van VIDS. Hierna vervolgden de jongeren hun excursie met een bezoek aan Weg naar Zee, waar professor Sieuwnath Naipal hen heeft geïnformeerd over zijn mangroveproject. De reis werd voortgezet naar Coronie, alwaar de jongeren zich oriënteerden op de zeedijk van Coronie.

Betrokkenheid
De jongeren zijn gisteren ontvangen op het ministerie van ROM dat belast is met het nationaal milieu beleid en het parlement waar de conceptwet collectieve rechten van inheemse volken en tribale volken in behandeling genomen zal worden. Recht op participatie in besluitvorming aangaande projecten en andere activiteiten die tot bescherming van onze inheemse gemeenschappen en hun gebieden moeten dienen zijn ook in deze wet opgenomen.

Hiertoe hebben de jongeren dan ook in hun petitie ter afsluiting opgenomen: “We vragen dat de DNA en de regering van Suriname samen gaat zitten met onze dorpsbesturen en met VIDS, om samen oplossingen te maken voor het probleem van klimaatverandering. En dat wij als jongeren ook de gelegenheid krijgen om onszelf verder hierin te verdiepen, zodat wij straks ook aan deze oplossingen kunnen werken.”

Aan deze activiteit hebben vijftien jongeren uit inheemse dorpen van Marowijne geparticipeerd. Alfonsdorp, Bigiston, Pierrekondre, Tapoekoe, Erowarte en Galibi zijn allemaal vertegenwoordigd. Het doel is om de bewustwording over klimaatverandering te vergroten bij deze jongeren en onder hun peers, zodat zij ook oplossingen kunnen aandragen in de strijd voor het voortbestaan van onze volken in Suriname.
Het VIDS-team die deze jongeren excursie heeft geleid bestaat uit: Shylina Lingaard (projectleider), Idris Fredison en Ivana Vincke.

Source