‘Inflatiepijnen en koopkrachtverlies moeten snel aangepakt worden’

BEP-fractieleider Ronny Asabina, zei onlangs tijdens de algemene politieke beschouwingen in het parlement, dat er onverwijld maatregelen getroffen moeten worden om de armoede te bestrijden. Hij zei dat ‘’inflatiepijnen en koopkrachtverlies’’, verzacht en aangepakt moeten worden. ‘’Het is één van de taken van de politiek om ervoor te zorgen dat het leed niet alleen eerlijk verdeeld, maar ook verzacht wordt. Het leven is inmiddels meer dan 40 procent duurder dan een jaar geleden‘’, stelde Asabina.

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren in de regeringsraad aangekondigd, dat het voorstel om te komen met een integraal sociaal programma, besproken wordt. Het programma moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat ondersteuning in welke vorm dan ook, zal gaan naar de mensen die de steun daadwerkelijk nodig hebben. Asabina wilde van de regering weten waaruit het sociaal plan bestaat, wat het programma inhoudt en hoe het traject eruit zal zien.

Ofschoon er armoedebestrijding is aangekondigd door middel van het uitvoeren van een sociaal plan en programma, is Asabina van mening, dat het voor de samenleving niet duidelijk is wat het sociaal programma inhoudt. Asabina: ‘’Men weet niet hoe de armoedebestrijdingsmaatregelen eruitzien. Ook weet men nog niet om welke sociale basisvoorzieningen het gaat. De contouren en het geraamte van het aangepaste sociaal beleid zijn nog steeds niet bekend, laat staan voorspelbaar. Wat zijn de kwantitatieve en meetbare indicatoren? Onder welke sociale en of etnische groepen is de armoede het hoogst? Is die studie reeds gedaan, want zulke statistieken hebt u nodig om gericht beleid te maken en uit te voeren.‘’ Indien de regering wil dat de beslissingen en maatregelen het nodige effect hebben, moeten er volgens Asabina, ‘’drastische veranderingen doorgevoerd worden’’.

Asabina haalde een studie van het Algemeen Bureau voor de Statistieken (ABS) aan, waaruit blijkt dat ruim 38 procent van de huishoudens een vrouw aan het hoofd heeft. Asabina wilde daarom weten of er een specifiek beleid komt voor eenoudergezinnen.

The post ‘Inflatiepijnen en koopkrachtverlies moeten snel aangepakt worden’ appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy