In Memoriam: Ingenieur Jaswant Sahtoe

09/08/2021 22:22

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

PARAMARIBO – Op 31 juli 2021 overleed ingenieur Jaswant Sahtoe op 76-jarige leeftijd. Voor velen binnen, maar ook buiten de landbouwwereld was hij een zeer bekende persoonlijkheid. Hij werd geboren op 4 maart 1945 in het toenmalige district Suriname, thans Wanica.

Na zijn AMS-diploma in 1965 te hebben behaald, vertrok hij voor
verdere studie naar Nederland, alwaar hij aan de
landbouwuniversiteit in Wageningen levensmiddelentechnologie
studeerde. In 1976 voltooide hij zijn studie met succes en keerde
terug naar Suriname.

In november 1976 is hij in dienst getreden van het ministerie
van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Zeer bijzonder is dat hij
vanaf zijn indiensttreding tot aan zijn dood, dus 45 jaar lang, aan
dit ministerie verbonden is geweest.

Achtereenvolgens heeft hij de volgende functies bekleed:

– november 1976: hoofd van de afdeling Agrarische
Technologie

Рseptember 1981: Ontwikkelingscoördinator subsector Rijst

– januari 1982: Hoofdambtenaar A-3de klasse belast met de
hoofdafdeling Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking

Рjuni 1983: coördinator van de hoofdafdeling Landbouwkundig
Onderzoek, Afzet en Verwerking

– januari 1998: beleidsadviseur 1ste klasse belast met de
leiding over de hoofdafdeling Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en
Verwerking

– mei 2000: onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en
Verwerking

– november 2000: waarneming in de functie van directeur LVV

– november 2001: benoemd tot directeur LVV

– maart 2005: met pensioen; eervol ontslag uit staatsdienst

– april 2005 tot aan zijn overlijden: beleidsadviseur op alle
sectoren.

Verder heeft de heer Sahtoe diverse functies vervuld in diverse
raden van commissarissen, besturen van stichtingen en commissies
waaronder rijst, oliepalm, visserij en de Melkcentrale
Paramaribo.

In Memoriam Sahtoe

In november 2009 werd hij voor zijn bijzondere verdiensten door
de president van de republiek Suriname gedecoreerd tot Officier in
de Ere Orde van de Palm.

Wij hebben de heer Sahtoe leren kennen als een zeer toegewijde
persoon, die toegankelijk was voor alle medewerkers en studenten.
Meneer Sahtoe heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de
totale agrarische ontwikkeling in Suriname. Wij zijn hem hiervoor
zeer erkentelijk en dankbaar.

Aan familie en vrienden wordt heel veel sterkte toegewenst om
dit smartelijke verlies te dragen. De crematie vond op 8 augustus
te Weg naar Zee plaats. Moge zijn ziel in vrede rusten.

Paul Desiree Rellum

Geetapersad Gangaram Panday

Share on Facebook    

Source