Implementatie btw ultimo 1 juli 2022 niet haalbaar

“Eerlijk gezegd hebben wij een zwaar hoofd in de implementatie ultimo 1 juli 2022 van de btw. De conceptwet is vrij recentelijk in regeringsverband goedgekeurd en heeft in concept zoals gebruikelijk, nog een lange weg te gaan, tenzij het de bedoeling is om de behandeling middels een Franse slag af te jassen”, zei BEP-parlementariër Ronny Asabina, gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. De belasting over de toegevoegde waarde (btw), zal volgens de projectie van met name de indirecte belastingen, een bijdrage in de orde van 25 procent van de totale indirecte belasting voor haar rekening nemen. Asabina haalde aan dat de regering en niemand anders, aan land en volk heeft beloofd, dat de invoering van de btw onderdeel is van de hervorming van het totale belastingsysteem. Onder meer zal gelijktijdig met de invoering van btw, de belastingdruk in de belastingsfeer naar gelang afnemen.

Aan een goede uitvoering van de btw ligt volgens Asabina, ongetwijfeld een ingrijpende en gezonde cultuurverandering. “Ik bedoel een drastische aanpassing van de belastingmoraal, afgezien van andere noodzakelijke voorzieningen en faciliteiten onder andere op het gebied van ICT en digitalisering, competentie, infrastructuur, klantvriendelijke dienstverlening waaronder eerlijke, heldere en effectieve communicatie. Kortom, we trekken de streefdatum van 1 juli 2022 behoorlijk in twijfel en die is in onze ogen niet realistisch”, benadrukte Asabina. Als het IMF een menselijk gezicht heeft zal men, aldus Asabina, ook beseffen dat 1 juli als deadline voor de implementatie van de btw, niet haalbaar is.

“Het is ons opgevallen dat de sociaal-maatschappelijke, educatieve en macro-economische vooruitgang zoals twee jaar terug in het herstelplan opgenomen, niet haalbaar zijn. Wij vinden dat wij de indicatoren in voldoende groeiverwachtingen moeten loslaten, wijzigen en actualiseren, tenzij wij voorstander zijn van voor-de-gek-houderij. De Wereldbank heeft recentelijk voorspeld, dat de armoede dit jaar met 9 procent zal toenemen. En dat staat haaks op de prognose in het herstelplan, het Meerjaren Ontwikkelingsplan en het jaarplan”, aldus Asabina.

-door Priscilla Kia-

 

The post Implementatie btw ultimo 1 juli 2022 niet haalbaar appeared first on DE WEST.

Source