ILO bezoekt Suriname in september met twee missies

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)  verwacht in de eerste en tweede week van september twee missies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 

Eerste missie

De eerste missie staat gepland voor de periode 5 tot en met 9 september in het kader van de technische assistentie, die de ILO aan Suriname verleent in het kader van het opstarten van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP). 

Tweede missie

De tweede missie is een grote ILO-delegatie onder leiding van de Director of the ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, dr. Dennis Zulu, die in de periode van 12 tot en met 16 september gesprekken zal voeren met de sociale partners en overige stakeholders om zodoende vast te stellen welke specifieke programma’s in het kader van het Derde Decent Work Country Programma Suriname (DWCP SU III) zullen worden uitgevoerd. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat zowel het ministerie als de ILO van oordeel is, dat het concept van Decent Work toegang moet vinden in het gehele land, dus ook de rurale gebieden en het binnenland. De delegatie zal aan het einde van haar missie een oriëntatiebezoek brengen aan het binnenland. 

Decent Work Country Program

Het Decent Work Country Program behelst activiteiten, die als prioriteit worden beschouwd door het ministerie, haar sociale partners en de ILO. Op basis van dit programma wordt door de ILO assistentie verleend aan Suriname.  

De heer Zulu was in juni ook al in het land ter voorbereiding van het Derde DWCP, aangezien minister Steven Mac Andrew per schrijven aan de ILO had aangegeven, dat hij gaarne het Derde DWCP ontwikkeld en ondertekend zag voor eind van het jaar, zodat de implementatie vanaf 1 januari 2023 van start kon gaan. Tijdens die gelegenheid is ook gesproken over het Tweede DWCP dat sedert 2019 in uitvoering is en nu in een afrondende fase verkeert. Bij deze gelegenheid zijn vooral de verbeterpunten benadrukt ter uitvoering van het derde programma voor ons land. Dit programma moet van meerwaarde zijn ter verbetering van het ondernemersklimaat en het creëren van productieve werkgelegenheid in Suriname. 

Centrum voor Innovatie en Productiviteit

Ten aanzien van het operationaliseren van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) zal de ILO technische assistentie verlenen voor een verhoogde productiviteit in Suriname en ter versterking van de productiviteit in bedrijven.  

Arbeidsmarktbeleid 2022-2025

In het kader van het Tweede DWCP is het ministerie zo ver om in de tweede week van september het arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025 te lanceren. Ook dit project is uitgevoerd met technische assistentie van de ILO, aangezien het opgenomen is in het DWCP SU II programma. 

De behoefte aan een arbeidsmarktbeleid voor middellang termijn is ontstaan bij het ministerie naar aanleiding van opgevangen signalen over uitdagingen, trends, verwachtingen en ontwikkelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt. Het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid is gebaseerd op het “Decent Work Concept”, welke onderdeel is van de “Sustainable Development Goals 2030”.

Source