ILLUSOIR GEBLEKEN

Waarom  maken we ons als gemeenschap nog steeds illusies, door te denken dat het algemeen volksbelang primair door politici c.q. machthebbers, gesteld wordt boven dat van politiek gelieerden, familieleden, zakenrelaties, vrienden en sponsoren van de partijkas? Van de partijkas ja, en dan vooral wanneer de algemene, vrije en geheime verkiezingen, eraan komen. Er zijn namelijk lieden die in dit land maar ongestoord hun gang kunnen gaan en opmerkelijke schade veroorzaken aan de infrastructuur en ook nog zeer aanzienlijk aan de flora en fauna en er wordt gewoon niet opgetreden. Erger nog, klagen over deze wandaden en kritiek leveren, dat levert niets op. Het is alsof de boosdoeners de werkelijke machthebbers zijn en dat de bestendiging van hun activiteiten en het beschermen boven alles gaat en dat de autoriteiten c.q. machthebbers, alles maar oogluikend toestaan, omdat deze lieden tegen de haren instrijken, voor hen veel meer nadeel zal opleveren. Inheemsen blokkeren de weg naar West-Suriname ter hoogte van Biki Poika, omdat die onbegaanbaar is geraakt door het zware transport van boomstammen door houtconcessionarissen. Door de aanhoudende hevige regenval en het onophoudelijk transport met dit zwaar materieel, is de weg aan barrels gereden en geraken de inheemsen van Bigi Poika in totaal isolement. De overheid zou de weg voor zwaar transport moeten sluiten tot nader order, maar er gebeurt niets. De belangen van bepaalde lieden gaan hier weer overduidelijk voor. En de overheid mag over enige tijd weer enorm veel geld uit de belastingpenningen neerleggen, om de weg weer begaanbaar te maken. De houtconcessionarissen die de weg door pure asocialiteit stukrijden, leveren totaal geen bijdrage aan het onderhoud van deze belangrijke weg. In Para is het ook niet anders, daar rijden de zware zandtrucks, ondanks een verbod van de DC, toch stiekem in het weekend en vernielen primaire en secundaire wegen. Wij ontkomen niet aan de indruk, dat er ook hier belangen spelen, of heel wat aan de strijkstok blijft hangen en dat allemaal ten nadele van de totale gemeenschap. Maar we blijven ons maar illusies maken dat er daadwerkelijk zal worden opgetreden, terwijl de belangen van woekeraars hoogtij vieren en niemand die wat doet. Als we alleen maar kijken naar de belangen in de goudsector en skalianhouders die zich totaal hebben ingelikt, ook bij de huidige regering, dan weten we toch allemaal, hoe laat het is? Er zou worden ingegrepen, maar de vaartuigen die het milieu op een vreselijke manier vervuilen, zijn nog steeds 24 uur per dag actief in de Sarakreek, op het Stuwmeer, in de Marowijne- en Lawarivier. Minister Abiamofo is aan handen en voeten gevonden, want binnen zijn eigen partij spelen de goudbelangen en wel in de hoogste regionen. Dan hebben we nog de paarse goudrovers die zich behoorlijk bij een bepaalde coalitiepartij hebben ingelikt, met als doel hun belangen binnen deze sector niet in gevaar te brengen. Wie nog steeds denkt dat er een verbetering zal optreden in de huidige toestand, is vermoedelijk een vreemde in Jeruzalem. Het benadelen van de staat en de gemeenschap,  is jammer genoeg een soort cultuur in dit land geworden, waarbij de rovers en dieven voorrang genieten en de mensen die het goed bedoelen,  roependen in de woestijn gebleken.

The post ILLUSOIR GEBLEKEN appeared first on DE WEST.

Source