Illegale vissersboten in beslag genomen door Kustwacht

Zondag 08 augustus 2021- Op zaterdag 7 augustus heeft de Kustwacht opvarenden van SK-Vissersboten ten westen van de Surinaamse rivier aangehouden en deze overgedragen aan het KPS.

Tijdens de reguliere controle bleek, dat de opgepakte vissers niet over de juiste documenten beschikken, om in de Suriname rivier commercieel te mogen vissen, aldus waarnemend directeur van de Kustwacht, majoor Radjoe Bhola.

Bhola, zegt verder dat deze kwestie nu op het bord ligt van het Openbaar Ministerie. Onlangs is de Kustwacht gestart met patrouilles in samenwerking met de verschillende werkarmen van meerder ministeries op de Surinaamse wateren.

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, is trots op de Kustwacht met het bereikte resultaat. De Biza-minister onderkent dat een slagvaardiger Kustwacht met de juiste tools zich beter en efficiënter kan kwijten van zijn wettelijke taken. De Kustwacht valt onder het Ministerie van BiZa.

-STVS Website-

Source