Huidig tarievenstelsel voor elektrische energie wordt aangepast!

Op 24 oktober jl is de EBS-tarievencommissie benoemd door de waarnemend minister Albert Ramdin van Financiën & Planning. Deze commissie moet in 4 weken advies uitbrengen over goede tarifering en een beargumenteerd uitvoeringsrapport. In dit ingezonden stuk beperk ik mij tot de taak “advies uitb …

Generated by Feedzy