Hoofd afdeling comptabele zaken MinFin spoorloos

Het hoofd van de afdeling comptabele zaken van het ministerie van Financiën, mevrouw D.K, is sinds enkele dagen spoorloos. De redactie van De West verneemt, dat zij en haar partner in de maand juni geld op hun rekeningen hebben ontvangen afkomstig van de rekening van de voortvluchtige verdachte Robert Koendjbiharie.

Naar verluidt, gaat het om een bedrag van ongeveer SRD 300.000, – dat nu voor een groot deel is terugbetaald, omdat er Justitieel beslag is gelegd op beide rekeningen.

Koendjbiharie

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de op-sporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia: Koendjbiharie Robert Raoel alias “Blaka”. Geboren op 14 januari 1982 te Paramari-bo, wonende aan de Tourtonnelaan #188. Koendjbiharie Robert Raoel alias “Blaka “voornoemd wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte; money laundering; verduistering; medeplichtigheid zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

De redactie van De West verneemt, dat deze man de schakel is tussen een aantal personen. Door het onderzoek is er op een aantal rekeningen justitieel beslag gelegd, om zodoende het geld terug te vorderen. Er zijn naar wij vernemen betalingen verricht via deze rekeningen naar personen en ook naar tussenpersonen die ook hebben deelgenomen aan witwaspraktijken.

Money Laundering

De eigenaar van Combé Markt wist te vertellen, dat hij door een tussenpersoon met de naam Soender H. werd benaderd een bedrag van SRD 45 miljoen cash beschikbaar te stellen aan één van zijn cliënten. De cliënt beweerde het geld van de overheid te moeten ontvangen voor een project, dat hij moest uitvoeren. De cliënt zou het bedrag giraal naar Combé Markt overmaken, zodra de overheid had uitbetaald. De man maakte het geld, zoals afgesproken, over naar de rekening van Combé Markt, waarbij de eigenaar niet wist dat het geld van fraude afkomstig was. In totaal is SRD 27 miljoen SRD gestort zegt Kalipdewsing.

Volgens het onderzoek van de politie is naar voren gekomen, dat op 27 april 2022 een bedrag van totaal SRD 14.000.000 vanuit de rekening van Koendjbiharie werd overgemaakt op de rekening van Combé Markt met als omschrijving “valuta aankoop”. Er is SRD overgemaakt en Combé Markt heeft een omzetting gedaan naar vreemde valuta en dat in cash uitbetaald. Vervolgens is er op 16 juni 2022 totaal SRD 13.275.000 vanuit de rekening van Koendjbiharie overgemaakt op de rekening van Combé Markt met als omschrijving “valuta aankoop”. Voor zover bekend is Combé Markt geen transactiekantoor en heeft hierdoor gehandeld in strijd met de wet toezicht geldtransactiekantoren/ money laundering.

The post Hoofd afdeling comptabele zaken MinFin spoorloos appeared first on DE WEST.

Source