Guyana veroordeelt Suriname voor verzuim verlenen visvergunningen

“De regering van Guyana veroordeelt in haar krachtigste bewoordingen, de meest recente intimidatie van de Guyanese vissers door de Surinaamse regering, inclusief het niet verlenen van vergunningen aan de vissers”, aldus lokale media in Guyana. De Guyanese regering stelde, dat zij in overeenstemming met een toezegging aan Zijne Excellentie, dr. Mohamed Irfaan Ali, president van de Coöperatieve Republiek Guyana op 26 november 2020, tijdens een bezoek aan Suriname afspraken heeft gemaakt. Tijdens dat bewuste bezoek heeft Zulfikar Mustapha, minister van Landbouw van Guyana, een ontmoeting gehad met Parmanand Sewdien, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij van Suriname, en verzocht om de afgifte van 150 SK-vergunningen die Guyanese vissers in staat zullen stellen hun handel in de Surinaamse oceaanwateren uit te oefenen.

Minister Mustapha herinnerde aan de eerdere besprekingen tussen de Guyanese president Ali en de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, dat er overeenstemming moet komen over de afgifte van het aantal door Guyana gevraagde vergunningen. Minister Sewdien gaf ook aan, dat zijn regering een bedrijf zou oprichten dat zich gaat bezighouden met de afgifte van vergunningen aan de Guyanese vissers.

Tijdens de laatste bijeenkomst van president Ali en president Santokhi in Georgetown, werd overeengekomen dat er per 1 januari 2022 regelingen zouden zijn getroffen om de afgifte van de 150 SK-vergunningen aan Guyanese vissers te vergemakkelijken. Rekening houdend met dit besluit, heeft de minister van Landbouw van Guyana in een schrijven van 16 november 2021 aan zijn Surinaamse ambtgenoot, de namen meegedeeld van de personen die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van vergunningen. “Tot op heden is de regering van Guyana niet geïnformeerd over de status van de oprichting van het genoemde bedrijf, noch over de afgifte van de vergunningen.

Bij het uitblijven van de afgifte van deze vergunningen, worden onze vissers nog steeds lastiggevallen door de Surinaamse autoriteiten, waaronder vissersvaartuigen die in Suriname zijn gestrand en niet naar Guyana kunnen terugkeren uit angst hun vergunningen te verliezen. De regering van Guyana roept daarom de regering van Suriname op om haar toezegging niet te verzaken en de huidige stand van zaken met betrekking tot de afgifte van de vergunningen bekend te maken”, aldus de Guyanese regering.

(Bron: inewsguyana.com)

The post Guyana veroordeelt Suriname voor verzuim verlenen visvergunningen appeared first on DE WEST.

Source