Grote ontevredenheid bij ROS-personeel over uitblijven bevorderingen

Bij een grote groep ambtenaren op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heerst er grote ontevredenheid. De personeelsleden zijn ontevreden vanwege het uitblijven van onder andere bevorderingen en toelagen. Ook de slechte werkomgeving baart hun zorgen. Wat er ook speelt is dat personen in dienst worden genomen door de politiek en bevorderd in een hogere positie. Ambtenaren die langer in dienst zijn komen niet in aanmerking ondanks zij zich laten scholen.

De mensen die in dienst worden genomen zijn vaak genoeg niet berekend voor hun taak, geeft de voorzitter van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling (ABPRO),  Romeo Ravenberg, aan in gesprek met Suriname Herald. Ook bij de afdelingen van ROS in de districten Saramacca, Coronie en Nickerie heerst er ontevredenheid. De bond bracht de afgelopen week een bezoek aan deze afdelingen en werd geconfronteerd met dezelfde klachten.

“Vanuit de leiding wordt er aan de mensen gezegd, dat ze zich moeten laten scholen als ze bevorderd willen worden en dan nog worden ze niet bevorderd,” stelt Ravenberg.
Er wordt verwacht dat de medewerkers presteren, maar de accommodatie is er niet. De gebouwen van ROS zijn niet geschikt om het personeel te huisvesten. Het materiaal om ermee te werken is er ook niet. Ze moeten vaak genoeg zelf de dingen kopen willen zij aan de slag gaan. 

Vanuit de overheid wordt er geen materiaal aangeschaft om het werk te doen en dat is geen gezonde situatie, vertelt Ravenberg. “Wij als vakbond willen de vakbondsrust bewaren, omdat het in het voordeel is van niemand wanneer er actie gevoerd wordt,” vindt de vakbondsman.

Ravenberg laat weten dat hij een gesprek heeft aangevraagd met de leiding van ROS. Deze zaken zullen voorgelegd worden aan ROS-minister Gracia Emanuël. De bond had deze punten in een eerder gesprek al besproken met de bewindsvrouw. “Wij als bestuur willen niet graag actie voeren, maar als de leden zeggen dat ze moe zijn hebben we geen keus,” haalt Ravenberg aan.

Hij legt verder uit dat er veel ambtenaren zijn op het ministerie, die achtergesteld zijn. Wanneer mensen hard werken moeten ze het ook merken in hun portemonnee en een schouderklopje krijgen. Mensen moeten gemotiveerd worden en niet gedemotiveerd raken, stelt de vakbondsman. 

Source