Grote behoefte aan drinkwater in getroffen gebieden Brokopondo

De buitenparlementaire politieke partijen roepen de regering op om de getroffen gebieden te voorzien van schoon drinkwater zolang dat nodig is. Tevens wordt de regering opgeroepen om in het verleden gestarte projecten af te maken. Deze projecten hoeven niet veel meer te kosten, maar zijn erg belangrijk voor welvaart en welzijn van de in de gebieden wonende Surinamers.

Bewoners van de onder water gelopen gebieden in Brokopondo hebben momenteel dringend behoefte aan drinkwater. Ze vragen dringend aandacht voor de problemen waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het verzoek werd gedaan aan een delegatie van A20, APS, DOE, HVB en PALU. De delegatie van deze buitenparlementaire politieke partijen bracht een oriƫnterend bezoek aan de getroffen gebieden en dorpen uit solidariteit van de aldaar wonende Surinamers. De bewoners waren blij met het drinkwater, omdat er momenteel dringend een behoefte aan is.

Behoefte aan drinkwater
Het bezoek begon in Klaaskreek met een ontmoeting met basya Samuel King. Bij deze ontmoeting werd in diverse toespraken benadrukt, dat wij allemaal Surinamers zijn en als de broeders en zusters in het binnenland hulp nodig hebben, zij geholpen moeten worden. Op korte termijn wordt er water aangeboden, maar op lange termijn zal er gekeken moeten worden naar duurzame oplossingen.

Hierna werden de dorpen Kapasikele, Muje Kriki en Nieuw Lombe aangedaan. De behoefte aan drinkwater in deze dorpen bleek ook groot te zijn, omdat de waterbronnen onder water zijn gelopen. Basya Korneles Linga van Kapasikele, Basya Roy Poeketi en de bewoners van Nieuw Lombe toonden hun dank voor het meegenomen drinkwater. Te Kapasikele werd aangegeven, dat het drinkwaterproject onder de vorige regering halverwege is gestopt. Vele beloften zijn gemaakt door opeenvolgende regeringen, maar weinig daarvan zijn nagekomen.

Duurzame oplossingen
Op de lange termijn zal er gekeken moeten worden naar duurzame oplossingen. Niet alleen in de richting van het verplaatsen van de leefgemeenschappen naar hoger gelegen gebieden, maar ook in de richting van het beter beheren van de stuwdam met meer moderne instrumenten waarbij door regen- en debietmetingen bovenstrooms voortijdig voorspeld kan worden wanneer en hoeveel er gespuid moet worden. Het spuien kan hierdoor verspreid worden over een langere periode zodanig dat er minder gebieden onder water zullen lopen.

De regering wordt opgeroepen om het niet alleen bij woorden te laten, maar ook de nodige stappen te doen om te komen tot deze duurzame oplossingen. De buitenparlementaire politieke partijen zijn van mening dat het beter beheren van de Afobaka stuwdam een noodzaak is gegeven het veranderende klimaat. Doen wij dit niet dan is het gevaar groot dat ook Paramaribo zal onderlopen als er plotseling veel meer gespuid zal moeten worden in de toekomst.

Source