Grootopperhoofd Aboikoni zal gedrag Brunswijk niet langer accepteren

Het grootopperhoofd der Saramaccaners, Albert Aboikoni, zal het gedrag van vicepresident Ronnie Brunswijk niet langer accepteren. Dit heeft Aboikoni in een deurwaardersexploot aan Brunswijk laten weten. In de brief die ook naar president Chan Santokhi, assembleevoorzitter Marinus Bee, procureur-generaal Garcia Paragsingh, Hofpresident Iwan Rasoelbaks, districtscommissarissen van Brokopondo (Ludwig Mendelzoon) en ressort Boven-Suriname (Frits Dinge) is verstuurd, keurt Aboikoni het machtsvertoon van Brunswijk ten stelligste af.

Aboikoni: “Uw machtsvertoon als vicepresident van de Republiek Suriname in mijn residentie met twee gewapende legerhelikopters, zonder bij mij opwachting te maken, is niet alleen een schoffering van het traditionele oppergezag, maar ook een oorlogsdaad. Uw opzettelijke verschijning en vertoning vervult mij en de overige Saramaccaanse gemeenschap met zorg, aangezien uw gedraging onverenigbaar is met de territoriale integriteit krachtens het Saramaccaanse Vredesverdrag van 19 september 1762, onder wier vigeur het Saramaccaanse woon- en leefgebied valt. Mocht u niet op de hoogte zijn van dit Vredesverdrag, dan ben ik bereid u kosteloos een afschrift ervan te doen toekomen, zodat u vertrouwd wordt met de inhoud en werking van deze rechtsbron.

Derhalve sommeer ik u de territoriale integriteit van de Saramaccaanse gemeenschap in het vervolg niet meer te schenden. Deze sommatie dient te worden opgevat als een ernstige waarschuwing aan u. Herhaling van een zodanige gedraging zal mij doen besluiten de interventie en bescherming in te roepen van de internationale rechtsgemeenschap”, aldus een passage uit de brief van het grootopperhoofd der Saramaccaners.

Aboikoni laat verder in zijn schrijven weten dat hij en zijn gemeenschap dit gedrag van Brunswijk niet verder zullen accepteren. Indien Brunswijk dit soort gedragingen niet nalaat zal Aboikoni er niet voor schromen de interventie en bescherming in te roepen van de internationale rechtsgemeenschap.

Hij verwijst verder naar de uitspraak van het Constitutioneel Hof van 5 augustus 2022, waarin artikel 9 van de Kiesregeling onverbindend is verklaard. “Tevens heeft het Constitutioneel Hof geoordeeld dat het stelsel waarmee onder andere u bent gekozen als vicepresident ongrondwettelijk is. Uw regering vertegenwoordigt niet de meerderheid van het electoraat, zodat u thans een politiek mandaat ontbeert om besluiten te nemen.

Met de uitspraak van het Constitutioneel Hof, waar u ook aan bent onderworpen, wordt uw politieke mandaat en die van de regering waar u deel van uitmaakt, betwist en staat elk besluit dat uw regering neemt op gespannen voet met het Surinaamse constitutionele recht.”

De granman vertrouwt erop dat de tweede man van het land middels deze sommatie tot inkeer zal komen en beseft dat zijn opstelling niet langer getolereerd zal worden.

Download
Brief granman Albert Aboikoni aan vicepresident Ronnie Brunswijk (.pdf)

Source