Grijpt het lot in?

De berichten uit Nederland zijn erg verontrustend. Het leven wordt duurder, gas-    elektra en benzineprijzen blijven stijgen, huurhuizen zijn er niet of onbetaalbaar. En alsof dat niet genoeg is, wordt het asielprobleem een ware strop. Kortom Nederland zit diep in de problemen en de Nederlander moet daarom zeer zuinig aan doen.

Het lijkt wel alsof het lot ingrijpt. Het is jarenlang goed gegaan in Nederland. De mensen waren verzorgd van wieg tot graf. Ze hoefden haast niet zelf meer te denken of handelen, de staat loste elk probleem op. Hun ontspoorde, coma zuipende of drugsverslaafde kinderen, werden door de staat opgevangen. De jeugd bedacht uit verveling, de gekste dingen om high te worden, het recentste middel is lachgas. Kortom Nederland was een model welvaartsstaat. De staat wilde voor het volk zorgen, hoe goed ook bedoeld, het heeft het volk geen goed gedaan. Het gedrag van de Nederlander laat steeds meer zien dat men de weg van egoïsme, eigen belang, van hebben en krijgen, bewandelt. De Nederlander is afhankelijk, verkwistend, ontevreden en vooral veeleisend geworden. Het wordt nu als heel normaal geaccepteerd dat er bij protesten vernielingen worden aangericht. De staat zal de schade toch wel betalen. 

Toen kwam de tegenslag. Eerst sloeg Corona toe, toen de oorlog van Rusland, de economie kreeg zware klappen. Vele instituten, zoals onderwijs, medische zorg, kinderopvang kregen het zwaar te verduren.         Het volk voelt de gevolgen steeds meer, het maandinkomen is niet meer toereikend. Vooral de laagste en de middenklasse lijden hier heel erg onder.                         

Poor, is not the man who has little, but he who desires more.

Some things come in your life as blessings, others come in your life as lessons. Kan het zijn dat het lot nu ingrijpt? Kan het zijn dat de Nederlander nu een lesje wordt geleerd? Dat ze worden gedwongen om hetgeen ze hebben meer te gaan waarderen en dat ze de verzorging door de staat niet meer zo vanzelfsprekend moeten vinden? Dat ze nu leren om geen eten meer te verkwisten, om niet alsmaar te eisen maar dankbaar en nederig te zijn? Be grateful for your life because someone. somewhere is fighting for theirs.

Je zou verwachten dat een volk dat altijd is ondersteund en verzorgd, dit voorbeeld zou overnemen en zich socialer en hulpvaardiger zou opstellen. Niets is minder waar. Egoïsme lijkt zich in de Nederlandse samenleving te hebben ingegraven. Het volk probeert op allerlei manieren nog meer voor zichzelf te graaien. Neem bijvoorbeeld de hulp aan bedrijven tijdens de covid periode, Vele bedrijven probeerden door middel van fraude nog meer voor zichzelf te graaien.                           

Mensen weten dat vele bedrijven nog steeds lijden onder de gevolgen van de Covid uitbraak of bezig zijn zich te herstellen en toch blijven ze eisen stellen en wordt er om de haverklap gestaakt als hun eisen niet onmiddellijk worden ingewilligd. Men weigert rekening te houden met de financiële toestand van het bedrijf. Dit egoïstische gedrag van het Nederlandse volk, is misschien normaal in een welvaartstaat, maar is toch zorgwekkend.

Nog zorgwekkender is dat het Surinaamse volk dit gedrag probeert te kopiëren. Ze weigeren te accepteren dat het land failliet is en blijven eisen stellen. Bij problemen wordt er niet gekozen voor de weg van dialoog maar voor die van wegbarricades en protestacties. Gelukkig zijn vernielingen tot nu toe achterwege gebleven. In een welvaartsstaat als Nederland is dit gedrag schadelijk, maar toch nog op te vangen omdat het land de financiële middelen tot herstel heeft. Maar voor een arm land zou zo’n opstelling van het volk fataal zijn.                                                                               

De Nederlander maakt zichzelf wijs dat al die vernielacties een goed doel beogen. Hoe kan vernieling van je land goed zijn als het volk daar last van heeft. Het is te hopen dat de Surinamer deze domme gedachte niet overneemt. Iedereen die op wat voor manier dan ook, zijn land beschadigt of vernielingen aanricht, houdt niet van zijn land. Bovendien kost herstel geld en dat geld moet worden gehaald uit de belasting dus is weer het volk de dupe. Waarom zou je een dief zijn van je eigen portemonnee?

Dat wat er nu in Nederland gebeurt, moet een eye opener voor de Surinamer zijn. Het lot leert de Nederlander een lesje: “Pas op, je kan van welvaart terecht komen in armoede.” De Surinamer kan hier lering uit trekken. We moeten ons afvragen welke kant we op willen. Willen we dit gedrag blijven kopiëren, en een afhankelijk volk blijven of willen we zelfredzaam en onafhankelijk zijn en ons inzetten om het land op te bouwen. Willen we worden verzorgd van wieg tot graf en de staat onze problemen laten oplossen of willen we zelf denken en zelf handelen?            

Beste mensen, laten wij het verschil maken en aan alle volkeren die hun land vernielen, laten zien dat we niet kiezen voor destructie maar voor opbouw en ontwikkeling.

“Sometimes we are taken into troubled waters not to drown, but to be cleansed,”                                                                  

Josta Vaseur

Source