Graaf Johan Maurits, gouverneur in Brazilië, profiteerde ook als privé-persoon van slavernij

De West-Indische Compagnie (WIC), namens wie Graaf Johan Maurits de kolonie bestuurde, vond dat zijn hofhouding veel te groot was. Zo bezat hij tachtig slaafgemaakten.

Generated by Feedzy