GOKINDUSTRIE EN GAMING BOARD IN OVERLEG OVER DE-RISKING

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Gaming Board heeft tijdens een virtueel stakeholdersoverleg diverse aspecten besproken, waaronder de recent aangekondigde richtlijnen van de Gaming Board met betrekking tot anti-money laundering en anti-terrorismefinanciering.

Daarnaast is ook gesproken over een compliancebeleid en het aanstellen van een compliance officer. Ongeveer 20 vergunninghouders van casino’s en kansspelkantoren, bestaande uit directeuren, managers en compliance officers, hebben geparticipeerd aan het overlegmoment.

De sector kan zich terugvinden in de aangekondigde richtlijnen, omdat er hieraan behoefte bestond. Zij hoopt wel dat de aankomende richtlijnen realistisch en uitvoerbaar zullen zijn. In het verleden zijn er regels gemaakt voor de sector die niet werkbaar waren, omdat er geen rekening zou zijn gehouden met de wensen en grieven van de belanghebbenden.

De directeur van de Gaming Board, Addis Peneux-Waterberg, zegt dat zij zich eerst zal oriënteren binnen deze sector alvorens specifieke richtlijnen door te voeren. De sector hoopt dat er ook specifieke richtlijnen komen die te maken hebben met de herkomst van middelen van bezoekers werkzaam binnen de informele sector, het doen van enhanced due dilligence (EDD) en het toepassen van een risk-based approach. Verder bestaat ook de behoefte aan een “politically exposed person”(PEP’s) lijst. De Gaming Board heeft aangegeven zich hierop te zullen richten en zal verder naar behoefte van de sector, specifieke trainingen organiseren.

Tijdens het overleg werd ook de bezorgdheid geuit over de legitimatieplicht bij de casino’s en kansspelkantoren, omdat er hierover nog veel onbegrip heerst bij de bezoekers.

Ook is de aandacht gevraagd voor de af te dragen belastingen. De sector vindt dat zij, vanwege de COVID-19-pandemie langdurig gesloten is geweest. Met betrekking tot dit aspect heeft de Gaming Board hen verwezen naar de fiscus, omdat zij hierover geen uitspraken kan doen.

Verder is er gesproken over de financial inclusion van de kansspelsector. Die zijn geconfronteerd met de-risking door diverse lokale banken, waaronder ook hun personeelsleden. Dit heeft tot gevolg dat de sector moeilijk tot geen bankrekeningen kan aanhouden bij de banken. Dit geldt ook voor het personeel.

Volgens de Gaming Board wordt de casinosector nog steeds gerekend tot hoge risicosector voor wat betreft AML/CFT. Mede gelet daarop is het van belang dat deze sector meewerkt aan de off- en onsite controles door het Toezicht en Controle Instituut voor Kansspelen, de Gaming Board. Het is van belang dat zij de wet- en regelgeving, inclusief de richtlijnen uitgevaardigd door de Gaming Board, naleven en zich optimaal aan de meldplicht houden.

UNITEDNEWS

Post Views: 0

Source