‘Gezonde normen en waarden steeds verder zoek’

Ronny Asabina, fractieleider van de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in DNA verklaard, dat Suriname niet alleen gebukt gaat onder een armoedecrisis, maar een scala aan crises, al tot desastreuze gevolgen hebben gehad, waaronder imagoschade. Asabina zei dat hij al reeds meer dan 50 verschillende crises, geïdentificeerd en geïnventariseerd heeft. “Er is een valutacrisis, wisselkoerscrisis, kader-, capaciteits- en competentiecrisis, waarbij laagopgeleiden, functionarissen die niet berekend op hun taak in strategische functies zijn geaccommodeerd. Alsof dat niet genoeg is, voelt men zich overgekwalificeerd”, stelde Asabina.

Hij verklaarde dat er ook een werkgelegenheidscrisis is, waarbij er geen fatsoenlijke salarissen, en gezonde pensioenen worden uitbetaald. Volgens Asabina, maken deurwaarders overuren, omdat klanten betalingsregelingen niet kunnen nakomen, of rekeningen niet kunnen betalen.

Asabina zei dat in de concurrentiecrisis, het gaat om veel belangrijke informatie die de samenleving, maar meer nog de lokale ondernemers, wordt onthouden. “Dit werkt oneigenlijke concurrentie in de hand. Bij de koopkrachtcrisis, is er nog steeds geen koopkrachtherstel, behoud en verruiming. De inflatie ligt hoger dan de gestegen lonen, waardoor arbeiders per saldo koopkrachtverlies lijden”, aldus Asabina.

Volgens Asabina is er ook een morele crisis, waarbij decadentie en grensoverschrijdend gedrag schrikbarende vormen hebben aangenomen. “Vooral als je meemaakt aan wie jongeren zich moeten spiegelen”, aldus Asabina. Hij zei dat het thans onvoorstelbaar is, wie zich allemaal aandienen als rolmodellen, haatzaaiende uitlatingen doen, kortom ongeoorloofd gedrag, dat zich niet alleen in de privésfeer voltrekt.

Asabina pleitte voor het opzetten van een reddingsplan, om zo de morele crisis te lijf te gaan. “Het moet gaan behoren tot onderdeel van het sociaal plan, want gezonde normen en waarden, raken steeds meer en meer zoek”, aldus Asabina.

The post ‘Gezonde normen en waarden steeds verder zoek’ appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy