Gerehabiliteerde loopbrug Plutostraat opgeleverd

De loopbrug tussen de Pluto- en de Toekanstraat is gerehabiliteerd. De oplevering heeft op dinsdag 10 mei 2022 plaatsgevonden, waarbij minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost de oeververbinding middels een plengoffer weder in gebruik namen. De burgervader noemt de uiteindelijke rehabilitatie het resultaat van samenwerken. “Het is een samenwerking van alle organen op regionaal niveau: de ressortraad, de districtsraad, het districtsbestuur en de districtscommissaris.”

 

De districtscommissaris laat optekenen dat in het ressortplan dat is voortgevloeid uit hoorzittingen, was opgebracht dat de brug in zeer deplorabele staat verkeerde en er acuut gevaar bestond. Hij heeft als burgervader er meteen prioriteit aan gegeven en deze situatie doorgespeeld aan de ministers van ROS en Openbare Werken (OW). De twee departementen gaven groenlicht, waarna het werk samen met de afdeling Bruggen van OW en de civieltechnische unit van het districtscommissariaat is gestart.

 

Bij houtmarkt MO & MO kon het benodigde materiaal tegen een zeer gereduceerde prijs betrokken worden. Hierdoor kon de constructie, die volgens de burgervader aanvankelijk erg duur zou uitvallen, voor de helft van het bedrag gerealiseerd worden. Hij geeft aan dat er met basralocus van hoogwaardig materiaal gebruik is gemaakt. “De brug heeft een lange levensduur en is gemaakt voor de komende jaren”, voegt dc Bhola eraan toe. De oeververbinding is ruim 25 lang en behalve de planken voor het rijvlak, moesten ook de leuningen vervangen worden.

 

De burgervader is ingenomen met het resultaat. “De sleutel van succes is samenwerken”, zegt hij. “We hebben de schoolleiding, de kinderen en de buurt blij gemaakt”, stelt de dc verder. Hetzelfde concept van samenwerken, ook met de betrokkenheid van de gemeenschap zal gehanteerd worden bij het uitvoeren van andere projecten binnen de vijf ressorten van Paramaribo Noord-Oost. “We proberen in de vijf ressorten zo snel als mogelijk en in een hoge mate van creativiteit dit soort projecten uit te voeren”, aldus de burgervader. Hij geeft te kennen dat recentelijk een aantal projecten vanuit de ressorten bij hem zijn ingediend, waarvoor intussen middelen zijn vrijgemaakt.

The post Gerehabiliteerde loopbrug Plutostraat opgeleverd appeared first on De Boodschap.

Source