Geen screening BAZO kaarten onder 16 en boven 60

Minister Uraiqit Ramsara van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maakte donderdag 13 mei jongstleden bekend in DNA dat er voorlopig geen screening wordt gedaan voor aanvragen voor BAZO verzekeringen voor kinderen tussen 0-16 jaar en personen boven 60 jaa… Source