‘Geen ontbossing door houtkap, bosbedekking nog steeds 93%’

Tijdens de begrotingsbehandeling gisteren in De Nationale Assemblee, hebben diverse parlementariërs hun bezorgdheid geuit over de houtkap die op grote schaal plaatsvindt en gesteld, dat daardoor onze bosbedekking – die nu nog 93 procent bedraagt – daardoor zal afnemen. Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), zei dat van de ongeveer 15.3 miljoen hectare bos die Suriname heeft, ongeveer 4.5 miljoen hectare bestemd is voor houtproductie. Volgens de minister gaat het om het deel dat boven de 4 graden breedte ligt, de zogenaamde bosgordel. “Van de 4.5 miljoen hectare is ongeveer 2.3 miljoen hectare uitgegeven als een recht voor houtkap of exploratie. Uit dit gebied kan ongeveer 1.3 miljoen kubieke meter hout per jaar op een duurzame manier geproduceerd worden. In de afgelopen jaren is er een productie gerealiseerd van niet meer dan 1.05 miljoen kubieke meter per jaar”, stelde Vorswijk. Het is volgens de bewindsvrouw dus niet correct dat er te veel productie is. Er kan wel bosdegradatie ontstaan vanwege niet duurzaam houtkappen, maar om dit te voorkomen heeft het ministerie van GBB via zijn werkarm reeds een aantal maatregelen getroffen. Vorswijk deelde ook mee dat in Suriname er aan selectieve houtkap wordt gedaan. ‘’De houtkap veroorzaakt dus geen ontbossing en heeft geen enkele invloed op verandering of vermindering van de bosbedekking. De bosbedekking is nu nog steeds niet minder dan 93 procent. In de afgelopen tien jaar is ongeveer tussen 6000 en 10.000 hectare ontbost”, benadrukte de minister.

Bij commerciële houtwinningen zoals bij houtkapvergunningen (hkv) en gemeenschapsbossen, zijn de regels van de Wet Bosbeheer van toepassing.

De houders van een gemeenschapsbos dienen dus dezelfde regels in acht te nemen bij houtwinningen en de controle door SBB is hetzelfde als bij deze houtconcessies. “Het komt wel voor dat houders van gemeenschapsbossen en hkv’s, meer begeleiding en support nodig hebben van SBB alsook meer voorlichting. Daarom lijkt het alsof de controles anders worden gedaan. Er zijn trainingsprogramma’s voorbereid om ook houders van gemeenschapsbossen en hkv’s te trainen in duurzaam bosbeheer”, stelde Vorswijk.

Diverse parlementariërs haalden aan, dat de website van het Gonini Geoportaal, waar burgers informatie kunnen vinden over de landbedekking in Suriname, steeds uitvalt. De minister zei dat dit niet bekend is bij het ministerie en dat het portaal in het afgelopen jaar slechts voor twee uren was uitgevallen. Volgens de parlementariërs is het portaal ook niet bijgewerkt.

“Het kan zijn dat er een gap is van maximaal twee maanden, maar dat komt zelden voor. Het is één van de weinige portalen in Suriname met de meest up to date informatie gerelateerd aan bossen, bosbouw zoals het uitgeven van vergunningen en de rol van bossen bij het tegengaan van klimaatveranderingen, die na de launch meer dan vier jaar geleden nog steeds operationeel en toegankelijk is voor iedereen”, sprak de minister. Zij gaf aan dat het ministerie wel openstaat voor suggesties en adviezen om het geoportaal te verbeteren. In dit kader zijn voorzieningen getroffen binnen het portaal om gebruikers en bezoekers online feedback te laten geven.

door Priscilla Kia

 

The post ‘Geen ontbossing door houtkap, bosbedekking nog steeds 93%’ appeared first on DE WEST.

Source