‘Gedemotiveerde korpsleden hebben negatieve invloed op nationale veiligheid’

Volgens NPS-parlementariër Ivanildo Plein, zijn er momenteel heel wat problemen in onze gewapende machten. Hij stelt dat de situatie momenteel zo erg is, dat korpsleden gedemotiveerd aan het werk verschijnen. “Gedemotiveerde korpsleden kunnen slechts een negatieve impact hebben op onze veiligheid. Een korps zou moeten kunnen functioneren waarvoor het is opgezet. Ik doe daarom een beroep op de minister van Justitie en Politie zaken betreffende de knelpunten binnen de korpsen, serieus te nemen”, aldus Plein in gesprek met de krant.

Plein stelt dat het niet door de beugel kan, dat leden van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) anno 2022, nog SRD 90 per maand krijgen als standplaatstoelage. En dat voedingsgeld nog SRD 40 bedraagt. Ook de kwestie met betrekking tot de rekruten baart hem zorgen. Maar ook de bewapening binnen het KPA is niet om over naar huis te schrijven.

Volgens hem is de situatie binnen het Korps Politie Suriname (KPS) één die niet goed te noemen is. “Hoe kan het, dat er pas uitgerukt kan worden na dienstwisseling. Je zou niet op anderen moeten wachten.

Maar dat is de situatie die ontstaat bij onderbemensing”, zegt Plein. Volgens hem zou de politie voorzien moeten zijn van alle equipment om de criminaliteit te bestrijden.

De parlementariër wijst de JusPol-minister erop, dat indien de korpsen niet over de nodige middelen beschikken, hij niet kan praten over indamming van de criminaliteit. “Je zou ook niet kunnen zeggen dat deze gewapende machten hun werk goed doen, want de criminaliteit stijgt. De leden willen wel, maar de middelen zijn schaars of afwezig. Geef de mensen wat ze nodig hebben”, aldus Plein.

The post ‘Gedemotiveerde korpsleden hebben negatieve invloed op nationale veiligheid’ appeared first on DE WEST.

Source