Gajadien: ‘Protesten kosten energie en verspilling van staatsmiddelen’

VHP-parlementariër, Asis Gajadien, zei in gesprek met een lokaal medium het jammer te vinden, dat wij energie en tijd verspillen aan het houden van protesten. Volgens hem is er reeds een handreiking gedaan door de president met als doel over te gaan tot dialoog en dat hij nu het gevoel krijgt, dat de protestanten nu een andere agenda hebben. Ook geeft de parlementariër aan, het jammer te vinden dat staatsmiddelen op dergelijke wijze worden verspild, gezien de politie moet worden ingezet, om zaken ordelijk te laten voorlopen. ‘’Het is de gemeenschap die straks ervoor gaat moeten betalen”, aldus Gajadien.

Volgens de parlementariër doet de regering er alles aan, in contact te treden met de samenleving en om haar wensen te voldoen. Hij verwijst hierbij naar de gesprekken die gevoerd zijn met de verschillende bonden. “Er is onder deze regering zelfs een tripartiet akkoord getekend. Zelfs de bonden die nog geen statuten hebben en waarmee de regering in feite geen zaken mag doen werden betrokken”, aldus Gajadien. Volgens hem is duidelijk, dat de regering openstaat voor overleg.

Volgens hem is de regering bezig met het zoeken naar oplossingen voor de vele problemen, waarmee de samenleving te kampen heeft en wordt elke actie uit welke hoek dan ook serieus genomen, vandaar dat de president volgens Gajadien een nationale dialoog heeft uitgeroepen. Hij doet een beroep op de samenleving, zich niet te laten leiden door mensen met een andere agenda.

The post Gajadien: ‘Protesten kosten energie en verspilling van staatsmiddelen’ appeared first on DE WEST.

Source