GAAT DE OVERHEID ECHT MEER VERDIENEN MET BTW?

De Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), is onlangs in De Nationale Assemblee aangenomen. Het BTW-tarief bedraagt 10 procent.

Nu de wet goedgekeurd is en per 1 januari 2023 in werking moet treden, moet de belasting hard werken aan de implementatie van de wet. Er moet onder andere gewerkt worden aan het ontwikkelen van de benodigde softwaresystemen, het in kaart brengen van processen en trainen van personeel.

De Belastingdienst moet een zodanig systeem ontwikkelen, dat de dienst geen enkele cent misloopt. Vooral omdat de staat met de uitvoering van de wet, meer belastingen wil innen. Maar zal de overheid echt meer gaan verdienen met de BTW? Ze heeft het streven om tussen de SRD 2 en 5 miljard, per jaar te genereren uit de BTW. Echter schijnt dit alleen mogelijk, als er een goed systeem is, waarbij er gecontroleerd wordt, dat organisaties en bedrijven de juiste hoeveelheid afdragen aan de staat c.q. de Belastingdienst. Het komt nu nog te vaak voor dat de belasting wordt ingehouden, maar haar weg niet vindt naar de staat. Deze opbrengsten verdampen letterlijk, zou je kunnen zeggen.

Daarnaast is er ook de groep die bewust de belasting ontduikt. Een van de belastingontduikers is de staat zelf. De financiënminister bevestigde onlangs in het parlement, dat de meeste parastatale bedrijven, geen belasting afdragen aan de staat. Het geld wordt wel geïnd, maar vindt nooit zijn weg naar de staat. De bewindsman legde uit, dat dit deels te maken heeft met de financiële situatie van de bedrijven zelf. Maar hoe kan de staat enerzijds rekening houden met zijn bedrijven, maar anderzijds niet met particuliere bedrijven? Als de staat naar een goed systeem wil, waarbij alle belastinggelden geïnd worden, is het toch van belang dat iedereen afdraagt?

Daarbij kan de staat ook meer dan de geschatte SRD 2 miljard per jaar verdienen, alleen moet hij zijn beleid dan anders c.q. beter voeren. De opbrengsten van de BTW zijn rond SRD 5 miljard zijn en de meeropbrengsten SRD 2.2 miljard. Tot nog zijn er veel personen/bedrijven met name in kleinschalige goudsector, kleine hosselaars met een hoog inkomen, die geen cent afdragen.

De regering moet zaken beter uitstippelen, zodat ze inderdaad meer verdient bij de invoering van de BTW.

The post GAAT DE OVERHEID ECHT MEER VERDIENEN MET BTW? appeared first on DE WEST.

Source