“Fysieke en mentale kindermishandeling komt nog te vaak voor”

In Suriname maakt 81 procent van de kinderen in de leeftijd van 11-18 jaar in de thuissituatie minimaal een vorm van mishandeling mee. Dit bleek uit een onderzoek van het ministerie van Justitie en Politie. Uit internationale cijfers is gebleken dat zo’n 70.000 kinderen in Suriname jaarlijks mishandeld wordt.

Geen eenduidige reden of oorzaak te benoemen

Simone Goodett, psycholoog en oprichter van Thora Psychologiepraktijk, zegt desgevraagd in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat fysieke en mentale kindermishandeling nog te vaak voorkomt. en zeker in Suriname. De psycholoog geeft aan, dat dit soms erge vormen kan aannemen. Hiervoor is geen eenduidige reden of oorzaak te benoemen, stelt zij.

“Er kunnen tal van factoren een rol spelen zoals persoonlijke opvattingen over wat wel en niet tot mishandeling behoort, cultuurverschillen, maladaptieve copingstrategieën, onwetendheid, psychopathologische oorzaken, etcetera.”

De oplossing voor dit probleem

De oplossing voor dit probleem is een gedeelde verantwoordelijkheid, zegt Goodett. Zij geeft aan, dat het belangrijk is om in kaart te brengen wat de voornaamste stressoren zijn binnen gezinssituaties, waarna op tijd adequaat hulp ingeschakeld moet worden. Dit in de ruimste zin des woords, van (financiële) stress van ouders of verzorgers verlichten tot aan optimale deskundige begeleiding van de kinderen zelf. 

Voorlichting is ook een belangrijk aspect, benadrukt Goodett. “Niet alleen voorlichting over wat wel en niet beschouwd wordt als kindermishandeling, maar meer nog hoe men op de juiste manier kan handelen in uitdagende situaties zoals binnen gezinnen, maar ook overal waar met kinderen gewerkt wordt.”

Verder het aanleren van effectieve copingstrategieën die in de praktijk ingezet kunnen worden. Een adequaat steunsysteem die kan dienen als buffer voor wanneer ouders het even niet meer aankunnen. Dit op alle fronten en alle lagen van de samenleving, dus ook vanuit de overheid, diverse sectoren, organisaties, scholen, ouders/verzorgers die zich openstellen om meer te weten te komen, stelt Goodett.

SK

Generated by Feedzy