EXTREME HITTE OP KOMST?

Gezien de gewijzigde klimatologische ontwikkelingen in de wereld, waarbij nu onder andere India zal worden geteisterd door een enorme hitte, kunnen we eigenlijk ook stellen, dat ook Suriname niet bespaard zal blijven Wat voor onderzoek is er tot nog toe gedaan inzake de weersverwachtingen voor de komende tijd? Wat voor voorbereidingen zijn er getroffen? Dit zal vooral in het binnenland, waar overstromingen hun tol eisen, van groot belang zijn. Maar hoe zit het met de reiniging van de onder gelopen gebieden? Is er rekening gehouden met het wegvallen van de voedselbronnen? De door wateroverlast getroffen bewoners zijn in de afgelopen periode al hun gewassen, die ze mogelijk zouden kunnen gebruiken, kwijtgeraakt. Is er rekening gehouden met het tegemoet komen van deze groep? Is er alvast een fonds gecreëerd, indien zich weer calamiteiten zullen voordoen? Of zullen we zoals altijd handelen en wederom de put dempen als kalf verdronken is?

Hoe zit het met de vakantieoorden, waar de meeste mensen in de drogere perioden naartoe trekken voor recreatieve doeleinden en waarbij exploitanten van recreatieoorden, het best uit de verf komen tijdens deze periode? Is met hen van gedachten gewisseld om oplossingen te bedenken? De fout die haast elke regering die tot nu toe heeft gezeten maakt, is het gebrek aan communicatie met de belanghebbenden. Dit heeft tot gevolg dat er aan het eind ontevreden groepen naar de pers stappen. Dat is momenteel ook het geval in Brokopondo. Er is nooit adequaat gecommuniceerd met de mensen over het feit dat het openstellen van de spuikleppen voor een mogelijke overstroming zou kunnen zorgen.

The post EXTREME HITTE OP KOMST? appeared first on DE WEST.

Source