EIN RIESIGER SCHMUTZIGKEIT

In het Duists spreekt men van een “riesiger schmutzigkeit” wanneer zich weer een enorme smerigheid cq corruptie  heeft voorgedaan, zoals deze week aan het licht kwam en waarbij personen binnen het ministerie van Financien en Planning en de Centrale Bank van Suriname betrokken zijn geraakt. Zeker 40.9 miljoen SRD hebben misdadigers door middel van vervalste documenten, de staat lichter weten te maken.  Valse documenten vanwege het ministerie van Financiën en Planning opgemaakt, werden misbruikt om in twee tranches  totaal 40.9 miljoen SRD te kunnen verduisteren. Inmiddels wordt het duidelijk, wie allemaal bij deze zwendel zijn betrokken. Grootschalige fraude, die buiten de hoogste leiding van het ministerie van Financien en Planning om heeft plaatsgevonden en ook pas later op de Centrale Bank werd ontdekt. De politie werd daarna ingeschakeld en is bezig met het onderzoek. Een supermarktexploitant, een cambiohouder en grootindustrieel, allemaal klinken namen binnen deze gemeenschap, zouden indirect betrokken zijn geraakt bij deze zwendel.  Dat men zo bezig is geraakt met verplaatsen van miljoenen in cash, met de bedoeling deze bedragen binnen het girale circuit te krijgen, heeft natuurlijk alles te maken met de compliance regels die voor veel grootondernemers, steeds knellender worden.  Dat er mensen zijn met miljoenen aan SRD’s in de brandkast en er geen raad mee weten, omdat  ze niet kunnen worden gestort bij de commerciele banken en omdat er in het kader van compliance allerlei ‘’moeilijke vragen ‘’ worden gesteld,  noopt  velen een uitweg te zoeken, die veelal in het illegale circuit belandt. Miljoenen aan SRD’s in de brandkast, hoe verklaar je dat ook eigenlijk aan de fiscus? En het wederom besteden van dit geld, gaat helemaal niet zo soepel als bepaalde mensen wel gedacht hadden, voordat de compliance regels steeds strenger werden en toegepast.  Als  er dan mensen zijn die op slinkse  cq misdadige wijze weten, deze miljoenen wél binnen het officiële girale circuit te brengen, dan gaat de brandkast wel open en gaat het cash geld tegen een commissie wel naar een derde bestemming. En hierdoor hebben we met de zoveelste ‘’riesiger schmutzigkeit’’ binnen ons geldcircuit te maken. Wat wél opgevallen is , is dat de boosdoeners cq criminelen betrokken bij dit ‘’Financien’’ en Centrale Bank schandaal, wel weer de gelegenheid hebben gekregen snel naar het buitenland uit te wijken en onder te duiken. In ieder geval mag deze zaak niet in de doofpot en  zullen de verdachten moeten worden vervolgd. De mensen waar de gelden zijn beland, zullen die snel terug moeten storten, willen deze lieden niet verder in de problemen of opspraak geraken.

The post EIN RIESIGER SCHMUTZIGKEIT appeared first on DE WEST.

Source