Eerste officiële bezoek VSG aan Gaama Albert Aboikoni

In de periode van 28 oktober tot en met 30 oktober 2022 heeft de Vereniging van Saamaka Gezagsdragers (VSG)/Wanhati in Suriname, een kennismakingsbezoek afgelegd aan Gaama der Saramacaners, Albert Aboikoni te Asidonopo.

Tijdens dit bezoek heeft er een kuutu plaats gevonden in de recreatiezaal van Asidonopo. De voorzitter van de VSG, hoofd kabiten Wazen Euards van Pikiseei, heeft de Gaama uitvoerig uitgelegd wat de missie en doelstellingen van de vereniging zijn namelijk het streven naar wettelijke erkenning van de rechten van de Saamaka als tribaal volk op hun voorouderlijke gronden, zoals vervat de inter Amerikaanse verklaring voor de rechten van de mens en bekrachtigd door het Inter -Amerikaanse hof inzake mensenrechten in de welbekende Saamaka Vonnis van 28 november 2007. 

De VSG en de heer Albert Aboikoni kenden elkaar al in zijn voormalige hoedanigheid als hoofd kabiten. Nu hij Gaama is geworden en als zodanig de hoogste traditionele functie bekleedt was het nodig om formeel kennis te maken.

Dit bezoek had een twee ledig doel namelijk formele kennismaking en het wegwerken van alle misvatting dat de VSG en de Gaama geen goede verstandhouding met elkaar zouden hebben. De Gaama heeft duidelijk aangegeven dat tussen hem en de VSG geen ruzie bestaat. De Gaama heeft het initiatief van de VSG om hem te bezoeken zeer op prijs gesteld. Hij heeft in alle oprechtheid verklaard dat hij open staat voor een structurele samenwerking met de vereniging om de eenheid binnen het Saamaka volk te herstellen, welke noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het gebied.

De Gaama heeft opgeroepen het uitgestippeld beleid vanuit zijn kabinet te ondersteunen en roept alle Saamaka op waar zij zich ook bevinden om  zich in te zetten om het Saamaka belang naar eer en geweten te behartigen. Verder benadrukt hij om meer respect te hebben voor het traditioneel Gezag.

Om verder gezamenlijk op te kunnen trekken als Saamaka gaf hij aan dat het goed zou zijn om een grote lio kuutu te organiseren, waarin het totale Saamaka volk zich zal moeten uitspreken welke richting zij wilt opgaan met hun woongebied.

De VSG had al in gedachte om rond begin december een Lio kuutu te houden. Vooruitlopend op deze Kuutu zal er van 15 tot 19 november een planning workshop gehouden worden om de richting voor de komende jaren te bepalen.

De VSG delegatie bestond uit meer dan 50  vertegenwoordigers uit Tapoeripa, Sarakreek, Klaaskreek, Brownsweg, Bataliba tot en met Langu als ook bestuur van VSG, Jongeren VSG en stichting Bureau VSG.

Het bericht Eerste officiële bezoek VSG aan Gaama Albert Aboikoni verscheen eerst op Waterkant.

Generated by Feedzy