ECD-controle in het ressort Latour en Helena Christinaweg

De onderzoek ambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) hebben tijdens hun reguliere controlewerkzaamheden wederom overtredingen geconstateerd bij winkels. Aan de Helena Christinaweg zijn er verschillende winkels gecontroleerd in de periode 09 tot en met 15 september 2022. Bij de ondernemingen zijn er niet geijkte weegschalen aangetroffen die alsnog in orde gemaakt moeten worden. Ook zijn er geen inkoopbonnen aangetroffen bij de winkeliers en zijn prijzen terstond teruggedraaid volgens de prijslijst.

De klachten unit van het ministerie van EZ had een klacht ontvangen waarbij er is aangegeven dat een winkelier water in voorverpakte suiker had gezet. Uit onderzoek van de ECD  is gebeleken dat deze klacht niet op waarheid berust. Op verschillende goederen zoals gasbom, kippenbout en gascylinders was er geen prijsaaduiding. Ook op diverse dranken in de koelkasten waren er geen prijzen vermeld. De goederen moesten terstond onder toezicht van de ECD worden voorzien van een prijsaanduiding. In het ressort Latour zijn er ook verschillende winkels gecontroleerd. Er is prijsopdrijving geconstateerd op Nutrilon 2 en thee van het merk breakfast thee. De prijzen zijn terstond teruggedraaid volgens prijslijst. Het ministerie doet een oproep op de winkeliers om zich te houden aan de regels.

Consumenten kunnen hun klachten indienen via:
+5978530915 (Whatsapp)
1940 (verkort nummer)
klachten.unit@gmail.com

The post ECD-controle in het ressort Latour en Helena Christinaweg appeared first on Overheid van de Republiek Suriname.

Generated by Feedzy