Duits adviesbureau BORDA werkt aan plan verwerking fecaliën

Om de ophaal en verwerking van fecaliën (ontlasting) in Suriname op een milieuvriendelijke manier te doen geschieden is nu een plan in voorbereiding. Het Duitse adviesbureau Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) is belast met de voorbereiding van dit programma.

BORDA is daartoe afgelopen maandag ontvangen voor een kennismakingsbezoek op het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Het ministerie stelt dat reeds jaren in Suriname het systeem van septic tanks wordt gebruikt. Septic tanks worden leeggehaald door kolkenzuigers nadat die zijn volgeraakt. Door een verkeerde installatie en door vele regenval en slechte afwateringssystemen, voldoet dit systeem niet aan de moderne milieueisen. 

Verder is het dumpen van fecaliën in de Surinamerivier milieuonvriendelijk. Gedurende 18 maanden zal het adviesbureau BORDA in samenwerking met stakeholders werken aan een plan voor de modernisering van de verwerking van fecaliën (sludge). Dit project wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF) in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

Volgens het ministerie, de drager van dit project, heeft afvalverwerking hoge prioriteit binnen het milieubeleid. Daaronder valt dus ook menselijk afval.

Source