Drie basya ingewijd te Klaaskreek

In het dorp Klaaskreek dat in het district Brokopondo ligt zijn er op 12 september drie basya ingewijd. Dit vond plaats onder leiding van hoofdkapitein Michel Walden. Ook de kapiteins van andere dorpen zoals Nieuw Lombe en Browsweg waren aanwezig bij dit heuglijk feit. 

Voordat de basya zijn ingewijd werd er een krutu gehouden. Er is gesproken over het leven van de binnenlandbewoners, de traditie en het traditioneel gezag. De feestelijke inwijding vond plaats onder het toeziend oog van de gemeenschap. De basya moesten ook een eed afleggen. Walden die verantwoordelijk was voor de inwijding vertelt dat de vorige basya al jaren zijn overleden en de functies moesten ingevuld worden.

“Als een traditionele gezagdrager is overleden moet de post niet al te lang vacant blijven. De familie moet de post zo snel als mogelijk invullen,” geeft de hoofdkapitein aan. Dezelfde job die de vorige basya deden moeten zij invullen.

De hoofdkapitein wees de dignitarissen op de verantwoordelijkheid die nu op hun schouders rust. Er moet een goede samenwerking zijn tussen de basya onderling en ook met de kapiteins. “De basya moeten ook weten dat ze er zijn voor land en volk en niet alleen in Brokopondo maar overal,” deelt de kapitein mee. 

Tijdens de verschillende toespraken werden de dignitarissen op hun verantwoordelijkheden gewezen. Het gaat om twee vrouwelijke basya en een man die benoemd zijn in deze traditionele functie. Kenriets Libbarth, Elfriede Jozefzoon en Kasandra Westenburg van de Kwama Bee zijn de nieuwe dignitarissen. Van de hoofdkapitein en de andere traditionele gezagdragers kregen zij de nodige zitbanken die horen bij het uitoefenen van het beroep. 

De basya-stok waarmee ze op een oprechte manier zaken moeten leiden en andere attributen die erbij horen bij deze functie kregen ze ook. Aan hun werd gevraagd als ze gereed zijn om het werk uit te oefenen waarop de basya antwoord moesten geven.
De burgervader van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, was ook aanwezig.

De districtscommissaris vindt het goed hoe de traditie en de cultuur behouden zijn en zich hebben ontwikkeld in het dorp Klaaskreek, ondanks het dorp heel klein is. Na de inwijding was er een gezellig samenzijn met de nieuwe basya. Zij mogen pas na zondag, volgens de traditie, starten met hun werkzaamheden.

Source