Doodstraf wordt geschrapt uit Wetboek van militair strafrecht

De doodstraf als hoofdstraf wordt geschrapt uit het Wetboek van militair strafrecht. De doodstraf is al verwijderd uit het Wetboek van strafrecht, echter is de doodstraf nog valide in het Wetboek van militair strafrecht. De Nationale Assemblee (DNA) komt vandaag in vergadering bijeen. Op de agenda staat de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van het Wetboek van militair strafrecht.

De ontwerpwet houdt in dat alle artikelen waarin de doodstraf is opgenomen geschrapt worden. Ook zinsneden als “Met de dood, levenslange gevangenisstraf” worden vervangen met “Met levenslange gevangenisstraf.” Om volledig te kunnen voldoen aan de Burger- en Politieke Rechten verdragsverplichtingen (BUPO-verdrag) en om toe te kunnen treden tot het tweede Facultatief Protocol, heeft het ministerie van Defensie besloten de afschaffing van de doodstraf te actualiseren.

Het comité van de Verenigde Naties (VN) heeft in haar derde ICCPR-rapport van 2015 Suriname aangemoedigd al het nodige te doen, om de doodstraf uit het Wetboek van militair strafrecht te schrappen en toe te treden tot het tweede Facultatieve Protocol van het BUPO-verdrag. Suriname heeft op 28 december 1976 het BUPO-verdrag geratificeerd. Hierdoor heeft Suriname de verplichting om zijn nationale wet- en regelgeving zodanig aan te passen aan de bepaling van dit verdrag.

In 2015 is hiermee een aanvang gemaakt, met de goedkeuring van de wet van 30 maart 2015, herziening van het Wetboek van strafrecht. Hiermee heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden, namelijk de afschaffing van de doodstraf. De formele afschaffing van de doodstraf uit het commune strafrecht is een memorabele gebeurtenis geweest. Echter is de doodstraf in het Wetboek van militair strafrecht nog valide.


Source