DOODSTRAF OOK UIT MILITAIR STRAFRECHT GESCHRAPT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto: Minister Mathoera

De doodstraf is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin staat dat een ieder recht heeft op leven.

Daarom was het noodzakelijk de doodstraf uit de Surinaamse wetgeving te schrappen. Nadat de doodstraf al in 2015 was weggehaald uit het wetboek van Strafrecht volgde donderdag het wetboek van Militair Strafrecht. Bij de behandeling van de wetswijziging in het parlement kwam naar voren dat er een trend in de wereld is om de doodstraf uit te bannen. Meer dan 140 landen hebben dat al gedaan. Met de wetswijziging is de hoofdstraf in het wetboek van Militair Strafrecht nu levenlange opsluiting. De wijziging werd met algemene 37 stemmen goedgekeurd door het parlement.

Burgers hebben krachtens het verdrag Burgerlijke- en Politieke Rechten (Bupo) bescherming van hun recht op leven. Evenzo geldt dat voor militairen. Suriname heeft zich in december 1976 aangesloten bij het Bupo-verdrag en in 1987 bij het verdrag van San José dat uitvoering van de doodstraf verbiedt. Bepalingen in het wetboek van Militair Strafrecht dat militairen de doodstraf konden krijgen wegens bepaalde misdrijven werden daarom donderdag met algemene 37 stemmen door het parlement uit de voornoemde wetgeving verwijderd. De laatste keer dat een militair in Suriname ter dood werd veroordeeld en de straf ook werd uitgevoerd was op 13 maart 1982. Sergeant-majoor Wilfred Hawker werd na een mislukte couppoging wegens hoogverraad geëxecuteerd.

Foto: Sergeant-majoor Wilfred Hawker

In 1927 werd voor het laatst een burger ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Nicodemus Charles Apatoe kreeg de strop wegens roofmoord op een Chinese winkelier.

Bij de behandeling van de wetswijziging stelde defensieminister Krishnakoemarie Mathoera dat Suriname periodiek wordt geëvalueerd over de de bepalingen in het Bupo-verdrag. Suriname zal binnenkort weer aan een evaluatie onderworpen worden. Daarom is, aldus Mathoera, actie ondernomen om ook de militaire strafwetgeving in overeenstemming te brengen met het verdrag hoewel de sanctie doodstraf al jaren een dode letter was. Tijdens de beraadslaging door het parlement gingen verschillende assembleeden in op diverse aspecten die te maken hebben het welzijn van militairen.

Vooral voor professionele behandeling van traumagevallen werd aandacht van de regering gevraagd alsook voor de financiële waardering en rechtspositie van militairen. Jaarlijks wordt SRD 2.7 miljoen uitgetrokken voor dergelijke zaken zei minister Mathoera.

NDP-fractielid had liever een integrale behandeling en wijziging van de Militaire Strafwet gezien. Hij voerde onder meer aan dat aangezien de doodstraf geschrapt zou worden de mogelijkheid bekeken diende te worden voor de introductie van taakstraffen voor militairen die over de schreef gaan. Wat nu gebeurt is dat militairen die zich schuldig maken aan vergrijpen of ontslagen worden of gevangenisstraffen worden opgelegd. De bewindsvrouw stelde dat militairen niet zonder meer kunnen of worden ontslagen. Voordrachten voor ontslag gaan door een bepaald proces waarbij zowel deskundigen van het leger en Defensie alsook extrene deskundigen betrokken worden voordat een definitief besluit wordt genomen.

UNITEDNEWS

Post Views: 9

Source