DNA-leden willen geen activiteiten in het Tigri-gebied

Asiskumar Gajadien, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs Wet staatsbegroting 2022, zei tijdens de begrotingsbehandeling dat er wat transformatie is van activiteiten vanuit Rusland en dat sommige landen meer richting Zuid-Amerika trekken, omdat er vraag is naar lithium en andere mineralen. Hij zei dat zeker het Tigri-gebied zich daarvoor leent en dat de Guyanese regering bezig is concessies daar te verstrekken.

“Daar moeten we serieus naar kijken om dat goed te bespreken. Als het een betwist gebied is, laten er dan geen andere activiteiten ontplooid worden of op een waardige manier dat goed bespreekbaar maken,” stelde Gajadien.

Ebu Jones (NDP) zei dat Tigri Surinaams grondgebied is en dat we nooit mogen tolereren dat er daar activiteiten van welke aard dan ook ontplooid worden, zonder dat de Surinaamse overheid toestemming daarvoor heeft gegeven. “Er moet terstond worden opgetreden. Alle activiteiten op de Corantijnrivier moeten even on hold gezet worden, totdat er duidelijkheid is over zaken. Tigri is van ons,” stelde Jones.

Rabin Parmessar (NDP) stelde voor dat DNA-leden zich gaan oriënteren in het Tigri-gebied. Het is volgens hem goed om enkele vliegtuigen te pakken, omdat het goed is om te weten wat er op ons grondgebied gebeurt. “Gaan we belijden dat het ons grondgebied is of gaan we als volk van Suriname, als volksvertegenwoordigers, het land waardig uitdragen om ten minste deze daad te plegen,” aldus Parmessar.

Volgens hem lijkt het erop dat met de plannen voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier er een strategie wordt ingezet richting het gezamenlijk gebruik van de Corantijnrivier met Guyana. Parmessar zei dat hij niet zonder reden heeft gevraagd om de juiste kaart van Suriname te prikken en naar alle departementen, internationale organisaties en landen te distribueren. “Er zijn ook instanties van Suriname, die de verkeerde kaart gebruiken. Het is dus een nationale zaak om deze kaarten te distribueren,” zei Parmessar.

Source