DNA-leden stemmen voor schrappen doodstraf uit militair strafrecht

Met het aannemen van de ontwerpwet houdende wijziging van het Wetboek van militair strafrecht vandaag in het parlement wordt de doodstraf geschrapt uit dit wetboek. De ontwerpwet is met 37 stemmen aangenomen. De minister van Defensie, Krishna Mathoera, gaf aan dat men de plicht heeft om mee te werken aan de verbetering en versterking van de mensenrechtensituatie in het land.

De doodstraf is in strijd met het principe dat verankerd is in de universele verklaring van de rechten van de mens, met name dat iedereen het recht heeft op leven. De minister voerde aan dat er in de wereld een trend is, waarbij heel veel landen de doodstraf schrappen uit hun wetgeving. 140 landen in de wereld hebben dat al gedaan. Na de afkondiging van deze wet zal er schriftelijk gerapporteerd worden, waarbij de procedure gevolgd zal worden.

Op 30 maart 2015 werd met de herziening van het Wetboek van strafrecht de doodstraf afgeschaft. De formele afschaffing van de doodstraf uit het commune strafrecht is een memorabele gebeurtenis geweest.

De minister gaf aan dat ze content is met de reacties van alle leden van de commissie van rapporteurs, die het er mee eens zijn dat de doodstraf weggehaald moet worden uit het militaire strafrecht. Ze heeft de leden daarvoor bedankt. “We willen zeker niet te boek staan als land dat mensenrechten schendt en dat we nalatig zijn,” zei ze.

De minister voerde verder aan dat militairen een bijzondere categorie landsdienaren zijn, die in de grondwet zijn genoemd. Op hen is van toepassing niet alleen het normaal strafrecht, maar ook het militair strafrecht. Het militair strafrecht is het instrument om de interne orde te handhaven, er zijn dus extra stringente regels, benadrukte Mathoera.

Elke militair dient zich daaraan te houden. De Militaire Politie is bij uitstek het orgaan dat erop toeziet dat militairen zich houden aan de regels die in het militair strafrecht zijn opgenomen.


Source