Districtssecretarissen bedanken VP

Districtssecretaris Shaila Sardjoe van het bestuursresort Kabalebo bracht op 29 juli jongstleden namens alle secretarissen van de ressorten van het district Sipaliwini dank uit aan de Vice-President voor zijn ondersteuning. De VP heeft uit eigen middelen een training bekostigd voor de secretarissen. Elke woensdag wordt de groep bijgeschoold om het werk efficiënter aan te pakken.

Deze medewerkers zullen moeten bijdragen binnen het vernieuwd werkproces op de verschillende commissariaten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de capaciteit en vaardigheden van de groep worden vergroot. De training wordt aan zowel de oude als nieuwe secretarissen verzorgd.

De Vice-President sprak tijdens zijn werkbezoek op donderdag 29 juli aan de verschillende commissariaten, de medewerkers van alle ressorten toe . Tijdens dit bezoek benadrukte de VP dat de regering de medewerkers nodig heeft. Hij sprak ook zijn waardering uit voor het enthousiasme waarmee de secretarissen hun werkzaamheden uitvoeren.

Source