Districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost juicht ondersteuning gemeenschap toe

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost is continu bezig problemen binnen zijn bestuursressort aan te pakken. Daarbij ontbreekt het niet aan de ondersteuning van particulieren en de burgerij. Volgens de burgervader is reeds een aantal gemeenschapsprojecten gerealiseerd. Hij spreekt van een samenspel en juicht de ondersteuning van elkeen toe. “Het is altijd een samenspel tussen meerdere actoren; de ressortraads- en districtsraadsleden en natuurlijk ook de bestuursdienst en de verschillende ministeries die daarbij betrokken zijn.”

De burgervader merkt op dat de bereidwilligheid er is en dat de mensen gemotiveerd zijn. “Men is gretig om dingen te doen en dat is toe te juichen”, voegt hij eraan toe. Dc Bhola haalt als voorbeeld de recentelijk opgeleverde loopbrug aan de Plutostraat en de bouw van openbare toiletten aan de Waterkant aan. De loopbrug is een gemeenschapsproject geïnitieerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, waarbij tegen een gereduceerde prijs materiaal bij een ondernemer betrokken kon worden. Aan de Waterkant is alvast een van de vijf openbare toiletten die door een particulier gefinancierd worden, opgeleverd. In deze is het ministerie van Openbare Werken (OW) betrokken geweest. Het ligt in de bedoeling het tweede openbare toilet nabij de Haïtiaanse markt op te zetten. De districtscommissaris zegt dat bij alles dat wordt uitgevoerd er continu wordt afgestemd en overlegd. Hij merkt op dat er dikwijls goede plannen zijn, maar dat de uitvoering vaak vastloopt.

Op het commissariaat Noord-Oost is het volgens de dc aanpakken geblazen. Het gaat om een belangrijke instantie en het werk vereist dat de handen uit de mouwen worden gestoken. De burgervader en zijn team proberen zaken zo snel als mogelijk aan te pakken, hetgeen ook aardig lukt. Hij herinnert aan de oproep van de regering om niet stil te zitten. Deze oproep heeft ook bij het commissariaat Paramaribo Noord-Oost ingang gehad. Daarnaast zijn districtscommissarissen volgens dc Bhola landelijk bezig op hun eigen niveau te doen wat ze kunnen. Het aanpakken van de verstopte rioleringen c.q. de ontwateringsproblematiek is een van de grote uitdagingen in Paramaribo Noord-Oost. Het commissariaat probeert deze problemen in samenwerking met Openbare Werken op te lossen. Districtscommissaris Bhola noemt als voorbeeld de kruising Keizerstraat/Van Idsingastraat, maar benadrukt dat ook in de binnenstad verstoppingen structureel aangepakt dienen te worden. Hij merkt op dat de Mahoniebomen ook voor wat ongemak zorgen, wat een professionele aanpak vereist.

Voor wat zijn bestuursgebied betreft, zegt dc Bhola dat de gemeenschap vanaf dag een is geconsulteerd. Er zijn hoorzittingen geweest in de verschillende ressorten, waarbij alle pijnpunten zijn aangehoord. Er is een actieplan opgemaakt en de burgervader probeert op maandbasis zaken aan te pakken. De input wordt ook gehaald uit de districtsplannen. Deze worden samen met de districtsbegrotingen aangeboden aan de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het districtsplan is reeds ingediend, terwijl de begroting, die zo goed als af is, formeel eind deze maand overhandigd moet worden.

The post Districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost juicht ondersteuning gemeenschap toe appeared first on De Boodschap.

Source