Directeur Sedoc zwaait af bij KPA

De 59- jarige Christa Sedoc,directeur van Huis van Bewaring ( HvB) zwaait af bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Tijdens een kleine plechtigheid is op dinsdag 5 juli 2022  van deze gedisciplineerde directeur, zoals zij omschreven werd door de sprekers op de dag, afscheid genomen. Zij gaat nu met verlof en daarna met pensioen in december 2022. Directeur Sedoc trad 18 jaar terug in dienst bij het KPA en begon bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan ( PID). Vanuit PID vertrok ze naar HvB als Onderdirecteur en werd uiteindelijk Directeur van het HvB in 2019.

De afzwaaiende Directeur werd verwelkomd door de drumband van het KPA. Na de verwelkoming heeft Dominee Michael Persaud in een gezellige sfeer voor de geestelijke voeding heeft gezorgd. Vervolgens hebben collegas van de Directeur speeches gegeven en daarna werd zij bedankt met presentjes door de Directie van de Inrichtingen, staf en het Personeel van HVB. Het was voor velen een emotioneel moment. Er zijn vele felicitaties en wensen uitgesproken, waaruit duidelijk bleek dat Sedoc een geweldige collega is. De directeur is beschreven als strak, liefdevol, een goede leider en een voorbeeld figuur die het werk binnen de organisatie met veel passie deed. Vanaf de Directie van de Inrichtingen, de staf en het personeel alsook de pas geslaagde Penitentiaire Ambtenaren en de secretaris van de Bond hebben allen gesproken over haar toewijding, haar bijzondere inzet, de mooie leer momenten, de goede samenwerking en de kalmte waarmee zij zaken, hoe moeilijk dan ook, aanpakte. “ U bent de balans geweest binnen de directie van het KPA. U weet niet wat u betekent heeft. U heeft een belangrijke rol vervuld voor de verzelfstandiging van deze organisatie die al bijna rond is. Uw bemoediging en de rust, die heb ik altijd bewonderd. Ik wens u net als iedereen hier heel veel succes” zei de beleidsadviseur Georgetine Acton, belast met de verzelfstandiging van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Ook het nieuwe Korpshoofd van het KPA, Joyce Pané-Alfaisi, heeft in haar speech de kalmte en rust bij het aanpakken van zaken door de afzwaaiende directeur Sedoc benadrukt. Verder gaf het hoofd van KPA aan dat het een waar genoegen is de uitzwaai te doen, omdat zij de rust verdient, zij heeft haar deel gedaan en zich geprofileerd binnen de dienst. “ Enjoy. Het zal u goed gaan. Wij appreciëren u, maar u verdient de welverdiende pensioen. Wij houden van u” zei het Korpshoofd, Joyce Pané-Alfaisi. De andere sprekers waren de Directeur van CPI Pertabsing Patjai, Marlon Soetosenojo van Hazard, de Onderdirecteuren Hiera Vijai, Sewdath Koendjbiharie en Boerleider Mariska, alsook door de Opper Penitentiaire Ambtenaar Jerry Anroedh die coördinator is van het Cellenblok. Als laatste toonde ook de Waarnemend Directeur Operationele Diensten (DOD) mr. Patrick Campagne zijn dankbaarheid en bedankte de afzwaaiende Directeur namens de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, voor haar inzet in het algemeen en in het bijzonder de bijdrage geleverd aan het KPA. De afzwaaiende Directeur bedankte een ieder en gaf zelf aan sprakeloos te zijn van de plechtigheid en presentjes. Na het in ontvangst nemen van de presentjes was er een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

The post Directeur Sedoc zwaait af bij KPA appeared first on DE WEST.

Source