Directeur Operaties KPS bespreekt kwaliteit politieoptreden met regiocommandanten en structuurhoofden

In een werkoverleg tussen de Directeur Operaties KPS met regio commandanten en structuurhoofden van het Korps Politie Suriname (KPS) donderdag 27 oktober zijn naast de noodzakelijke veiligheidsverhogende maatregelen, ook de kwaliteit van het politieoptreden, zoals die wordt beleefd door de samenleving, aangekaart.

Enkele verbeterpunten die tijdens het overleg werden besproken zijn aandacht voor klantvriendelijkheid en een correcte bejegening van burgs, het opnemen van aangiftes op de ressorten en de overdracht waar nodig aan de recherche diensten. 

Ook de verschijning (representatief) tijdens dienstuitoefening en het reageren op meldingen alsook het rijgedrag kwamen aan de orde.

De regio commandanten en structuurhoofden dienen erop toe te zien dat er aandacht wordt geschonken aan deze punten en dat er zichtbare verbetering komt.

Generated by Feedzy