Dievenbende actief op Hanna’s Lust project

Al geruime tijd is een criminele bende actief op het Hanna’s Lust project. Vooral in de nachtelijke uren is deze bende actief en worden zelfs burgers in het holst van de nacht beroofd. In de vroege ochtend van 1 mei, was dat weer het geval aan de Abigail Lustweg.

Op de samenleving wordt dringend het beroep gedaan om alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de daders aan de politie door te spelen. De politie werkt met man en macht en vraagt de burgerij om deze criminelen niet langer onderdak aan te bieden.

Ook het verlenen van hand- en spandiensten kan strafrechtelijke consequenties met zich meebrengen. De Recherche van Regio Midden heeft onlangs een deel van deze zogeheten criminele strijders opgerold.

Extra alert
De politie doet een dringend beroep op de samenleving om extra alert te zijn. Bij het signaleren van verdachte- dan wel onbekende voertuigen en personen moet die informatie direct aan de politie worden doorgespeeld.

Verder meldt het Korps Politie Suriname, dat ook het opvoeren van de sociale controle van belang is. Binnenkort komt de politie met een landelijke bewustwordingscampagne, waardoor zij middels informatie dichterbij de samenleving wenst te zijn.

Source