Dienstverlening JTV vanaf maandag op de helling

De dienstverlening van de Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) is vanaf maandag niet meer gegarandeerd. In een persbericht zegt het bedrijf dat de tarieven allang achterhaald zijn. De laatste verhoging was in mei 2020 en was gebaseerd op een koers van 7,52.

De koers is meerdere malen aangepast en ligt nu boven de SRD 21 voor de US$. Ook de Covid-19-pandemie heeft ertoe bijgedragen dat de prijzen voor de aanschaf van met name PPE’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) omhoog zijn gestuwd.

JTV heeft de financiële middelen niet om de broodnodige tandheelkundige verbruiksmaterialen, zowel lokaal als in het buitenland, aan te schaffen. De stichting zegt dat een tariefsverhoging noodzakelijk is en de nodige schokgolven zal teweegbrengen.

JTV zegt dat de focus blijft op de doelgroep 0-18 jaar en dat zij rekening houdt met de minder draagkrachtigen (BAZO-verzekerden) binnen onze samenleving.

Source