Diakonessenhuis in crisis

In het Diakonessenhuis worden er geen patiënten opgenomen vanwege de uitval van personeel. De diensten van de Operatiekamer, Verloskamer en de Behandelunit kunnen tijdelijk niet zoals gebruikelijk worden uitgevoerd. Er is sprake van een crisissituatie, omdat er personeel is uitgevallen, schrijft het ziekenhuis in een persbericht.

Patiënten en cliënten worden gevraagd hiermee rekening te houden en bij spoedgevallen zich te wenden tot een ander ziekenhuis. Het Diakonessenhuis betreurt deze ontstane situatie en zal op 23 mei de situatie opnieuw beoordelen en de stand van zaken bekendmaken.

Medewerkers van het Diakonnessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis hebben gisteren bij De Nationale Assemblee hun problemen voorgelegd aan vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. Er heerst een enorme ontevredenheid bij het zorgpersoneel, omdat de cao-onderhandelingen maar niet afgerond kunnen worden en de COVID-toelage nog niet is uitbetaald. De vp heeft het personeel beloofd om binnen korte tijd met een structurele oplossing te komen.

Source