Deltavariant verspreidt zich binnen Surinaamse gemeenschap

GFC NIEUWSREDACTIE-

Er zijn in de afgelopen twee weken vier gevallen vastgesteld, waarvan bij twee niet duidelijk is waar deze het virus hebben opgelopen.

De Deltavariant verspreidt zich sneller en heeft een kortere incubatietijd. Van de vier gevallen waren drie gevaccineerd.

Het ministerie benadrukt de ernst van de situatie en wijst eenieder nogmaals erop zich te houden aan de geldende COVID-19-maatregelen, waaronder de MoHaNa-regels.

Internationaal ziet men dat de COVID-19-gevallen besmet met de Delta variant ernstiger verlopen bij mensen die niet zijn gevaccineerd. Bij gevaccineerden blijft het vaker tot een milde aandoening.

Om een ernstig ziekteverloop te voorkomen is het daarom van groot belang dat men gebruik maakt van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Source