DE ZORG STAAT OP INSTORTEN EN IEDEREEN ZWIJGT!

Het ziet er allesbehalve rooskleurig uit voor onze zorg met het wegtrekken van verpleegkundig kader en specialisten, tekort aan medicatie en het niet in staat zijn op tijd salarissen uit te betalen. Maar eenieder zwijgt in alle toonaarden. De minister had toch beloofd een plan te hebben, om zo het wegtrekken van verplegend personeel in te dammen? Of zal men wederom de put dempen wanneer het kalf verdronken is? Hoe kan het dat niemand wat zegt over het reduceren van het aantal ziekenhuisopnames? We weten ook dat een particulier bijkans twee maanden in actie bleef door het uitblijven van een beloofde koopkrachtversterking. Maar we weten ook, dat de groep die zich enorm had ingezet tijdens Covid-19, tot op heden niet is uitbetaald.

Wordt het geen tijd, dat alle ziekenhuizen komen te staan onder een centrale organisatie? Dit ter voorkoming dat de één wel in aanmerking komt voor bijvoorbeeld tijdige betaling en de ander niet. Of dat er sprake is van verschil in financiële beloningen per ziekenhuis. Want het wegtrekken van personeel naar het buitenland is een probleem, maar het overstappen van verplegend personeel van het ene ziekenhuis naar het andere op basis van een betere maandelijkse vergoeding, is een probleem waar ook naar gekeken moet worden.

Laten alle ziekenhuizen vallen onder een centrale instelling die niet gekoppeld is aan de overheid. De zorg is intussen een dienst geworden en moet dus in staat zijn winst te boeken en zelf medicijnen in te kopen. Verzekeraars betalen keihard, dus goede zorg moet gegarandeerd zijn.

The post DE ZORG STAAT OP INSTORTEN EN IEDEREEN ZWIJGT! appeared first on DE WEST.

Source