DE VROUWEN WAREN ZOMAAR BLIJ

De Wet Arbeidsbescherming Gezin, is in 2019 aangenomen in het parlement. In de memorie van toelichting van deze wet, is opgenomen dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder van 12 naar 16 weken zou worden gebracht. Deze wet heeft betrekking op de particuliere sector en alle vrouwen waren blij. Zwangerschap en bevalling eisen hun tol, ze vragen veel van het lichaam. Veel werkende vrouwen kunnen vier weken extra verlof dan ook goed gebruiken. Zij kunnen nog wat langer genieten van het hele dagen thuis zijn met de baby. Jammer genoeg is deze wet een papieren tijger. De wet is dan wel afgekondigd en verschenen in het Staatsblad, maar vrouwen die na die periode in aanmerking moesten komen voor die extra vier weken zwangerschapsverlof, zullen weten dat er geen sprake daarvan was. De extra vier weken konden namelijk niet vergoed worden door de werkgever. De middelen om de moeders te betalen, zouden uit het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof gehaald worden, maar dit fonds is nooit opgericht. Het bedrijfsleven zou een bepaald bedrag moeten storten in dit fonds, daarnaast zou ook een bepaald bedrag afgetrokken worden van het salaris van de werknemers. Het is gebleken dat het bedrijfsleven de premie te veel vond, omdat de bedrijven economisch al in slecht vaarwater verkeerden. In dit geval zou de overheid kunnen inkomen met een deel van dat bedrag. Helaas is de kwestie tot nog toe niet uitgesproken en opgelost, waardoor de moeders niet kunnen genieten van extra zwangerschapsverlof. Hoe jammer het ook is, zonder het fonds kunnen de middelen niet uitbetaald worden en moeten de moeders na 12 weken alweer aan het werk. Sommigen kunnen betaald/onbetaald verlof nemen om nog enkele weken goed tot rust te komen. Anderen kunnen van huis uit werken, maar niet alle bedrijven bieden die mogelijkheid en ook zijn er genoeg functies waarbij fysieke aanwezigheid vereist is. Veel moeders moeten na 12 weken dus gewoon weer naar hun werk. Het salaris is belangrijk en het is heel erg moeilijk om in deze dure tijd zonder baan te zitten. Wij hopen dat de regering zo snel mogelijk met het bedrijfsleven om de tafel gaat zitten om tot een oplossing te komen voor de moeders. Extra dagen zullen zeer welkom zijn, zeker voor moeders die geen makkelijke bevalling hadden.

The post DE VROUWEN WAREN ZOMAAR BLIJ appeared first on DE WEST.

Source